Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veureRecent (TTG)
 geologia
veurerecent (ATGC)
 geografia
veureRecent1 (DGEOL)
 geologia històrica
veurerecent2 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
Cerca recent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Recent m.
Una taula dels temps geològics
geologia
Unitat amb categoria d'època, proposada per Ch. Lyell (1839) per a designar el temps transcorregut de l'aparició de l'home ençà. Malgrat la imprecisió, i d'una manera arbitrària, hom pot considerar-lo equivalent de l'Holocè i del Postglacial. Terme molt poc emprat i considerat obsolet.
Cf.: Era Psicozoica c. nom. f., Al·luvial1 m.
en Recent subst.
es Reciente m.
fr Récent m.

recent adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit de la roca hipogènica l’emissió de la qual es realitzà en l’època terciària o posteriorment a aquesta.

Recent1 m. obs.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Unitat amb categoria d’època, que designava el temps transcorregut de l’aparició de l’home ençà, proposada per C. Lyell (1839); actualment hi ha qui el considera equivalent de l’Holocè.
en Recent
es Reciente
fr Récent

recent2 adj.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Que fa poc que s’ha esdevingut o que ha estat fet o produït.
Ex.: Època recent. Temps recent.
Ant.: antic | antiga adj.
Sin.: modern | moderna adj.
en recent
es reciente
fr récent