Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (55 registres)
veureagalàxia contagiosa (DRAMAD)
 ramaderia
veureàgio1 (DJC)
 dret mercantil
veureàgio2 (DJC)
 dret mercantil
veureàgio3 (DJC)
 dret mercantil
veureagiotatge (DJC)
 dret
veureagiotista (DJC)
 dret
veureanticontagiós -osa (DEM)
 medicina preventiva i salut pública
 microbiologia i patologia infecciosa
veureavortament contagiós (DEM)
 malalties i síndromes
 microbiologia i patologia infecciosa
 obstetrícia i ginecologia
 veterinària
veurecontagiós | contagiosa (DCA)
 epidemiologia
veurecontagiós -osa (DEM)
 medicina preventiva i salut pública
 microbiologia i patologia infecciosa
Cerca àgio a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agalàxia contagiosa f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Malaltia bacteriana contagiosa de les ovelles i les cabres, causada principalment per Mycoplasma agalactiae, però també per Mycoplasma capricolum ssp. capricolum, Mycoplasma mycoides ssp. mycoides i Mycoplasma putrefaciens, que es caracteritza per mastitis, artritis, queratoconjuntivitis i, de vegades, avortament.
es agalaxia contagiosa f.

àgio1 m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Benefici obtingut gràcies a les fortes fluctuacions de preu a què estan sotmesos determinats béns, com ara les divises o els pagarés.
es agio

àgio2 m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Especulació sobre valors cotitzats en borsa, de vegades feta amb l’ajuda de la manipulació de notícies o amb informació confidencial.

àgio3 m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Quantitat que el banc retira en concepte d’interessos i de comissions en el descompte de lletres.

agiotatge m.
Diccionari jurídic
dret
Àgio abusiu fet en perjudici d’altri.
es agiotaje

agiotista m. i f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que es dedica a l’agiotatge.
es agiotista

anticontagiós -osa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
medicina preventiva i salut pública
microbiologia i patologia infecciosa
Que s’oposa al contagi.

avortament contagiós m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
microbiologia i patologia infecciosa
obstetrícia i ginecologia
veterinària
Malaltia infecciosa de les vaques caracteritzada per inflamació de la mucosa uterina i de les membranes fetals, de la qual resulta l’avortament; és produïda pel bacil de Bang (Brucella abortus). A les egües s’observa una infecció anàloga produïda per la Salmonella abortus equi, i a les ovelles, causada per la Salmonella abortus ovis.
Sin. compl.: avortament epizoòtic

contagiós | contagiosa adj.
Diccionari de les ciències ambientals
epidemiologia
Que es transmet per contagi.
en contagious adj.
es contagioso adj.
fr contagieux adj.

contagiós -osa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
medicina preventiva i salut pública
microbiologia i patologia infecciosa
Dit d’una malaltia que es comunica per contagi i, per analogia, d’un malalt d’una d’aquestes malalties.
Sin. compl.: encomanadís -issa
de kontagiös
en contagious
es contagioso
fr contagieux
it contagioso