Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (35 registres)
veurea proposició de (DJC)
 dret
veurea propòsit1 (DJC)
 dret
veurea propòsit2 (DJC)
 dret
veurea propòsit de1 (DJC)
 dret
veurea propòsit de2 (DJC)
 dret
veurea proposta de (DJC)
 dret
veureadquisició d’una propietat (DJC)
 dret civil
veureadquisició de la propietat (DJC)
 dret civil
veureamb la pròpia mà (DJC)
 dret
veureartèria hepàtica pròpia (DEM)
 angiologia
 gastroenterologia
 Ã²rgans i sistemes
Cerca a prop a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a proposició de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A proposta de.
Ex.: Els referèndums els convoca el rei a proposició del president del Govern.
Sin. pref.: a proposta de loc. prep.
es a propuesta de

a propòsit1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Oportunament.
Ex.: Va arribar a propòsit: quan l’advocada començava a explicar l’estat del cas.
es a propósito

a propòsit2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Apropiat.
Ex.: Era un cas a propòsit per un advocat especialitzat en dret andorrà.
es a propósito

a propòsit de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
En ocasió de.
Ex.: Es va produir una situació tensa a propòsit d’aquell desacord.
Sin. pref.: en ocasió de loc. prep.
es a propósito de, acerca de

a propòsit de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Pel que fa a.
Ex.: A propòsit del que deia el testimoni, l’advocat va fer una comparació malèvola.
Sin. pref.: pel que fa a loc. prep.
es a propósito de

a proposta de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Per suggerència de.
Ex.: A proposta dels empleats, se’ls informarà de l’estat econòmic de l’empresa.
Sin. compl.: a proposició de loc. prep.
es a propuesta de

adquisició d’una propietat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Possessió del dret de fruir i disposar d’una cosa amb les úniques limitacions que les lleis estableixen.
V. t.: propietat3 f.
es adquisición de una propiedad

adquisició de la propietat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Obtenció del dret real que atorga totes les facultats d’aprofitament i de disposició al seu titular.
es adquisición de la propiedad

amb la pròpia mà loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Personalment1.
Ex.: Els xecs sempre s’han de signar amb la pròpia mà.
Sin. pref.: personalment1 adv.
es de propio puño, de puño y letra, personalmente

artèria hepàtica pròpia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Origen, hepàtica comuna; branques, dreta i esquerra; distribució, fetge i bufeta biliar.
Vegeu Taula de les artèries.