Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureabandonat | abandonada (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veureabandonat | abandonada (ATGC)
 geografia
veurebraç abandonat (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veurellac de meandre abandonat (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veurellac de meandre abandonat (DCA)
 geografia
veuremeandre abandonat (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veuremeandre abandonat (ATGC)
 geografia
veurepenya-segat abandonat (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
veurepou abandonat (DGEOL)
 geologia del petroli
 mineria i aprofitaments
veurevehicle abandonat (DJC)
 dret
Cerca abandonat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abandonat | abandonada adj.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Dit de qualsevol llit, meandre, vall o distributari excavats per un curs d’aigua antic pel qual ja no circula l’aigua.
V. t.: captura2 f.
en abandoned
es abandonado
fr abandonné

abandonat | abandonada adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Dit de la llera d’un riu que ha desviat el seu curs.
Ex.: Un meandre abandonat.

braç abandonat m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Braç mort.
es brazo abandonado

llac de meandre abandonat m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Massa estagnant d’aigua que ocupa el buc d’un meandre d’un riu abandonat, que té la forma d’un creixent amb els extrems tancats per taps de sorra i llot.
Sin.: llac de creixent m.
en oxbow lake
es lago de meandro abandonado, lago semilunar
fr lac-croissant

llac de meandre abandonat m.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Llac curvilini originat en un meandre abandonat per un riu després d’haver-se’n modificat el curs.
en oxbow lake subst., semilunar lake subst.
es lago de meandro abandonado m., lago semilunar m.
fr lac-croissant m.

meandre abandonat m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Sector d’un meandre fluvial que resta sense escolament un cop s’ha produït un retallament per osculació o desbordament, les aigües del qual, sovint, en quedar tancades per dues barres sedimentàries situades a tots dos extrems, romanen estancades i formen un llac de creixent.
V. t.: braç mort m.
en abandoned meander
es meandro abandonado
fr méandre abandonné, méandre délaissé

meandre abandonat c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Formació en figura de mitja lluna que ha restat d’un meandre en consumar-se’n l’estrangulament.

penya-segat abandonat m.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
Penya-segat mort.
en abandoned cliff
es acantilado abandonado
fr falaise abandonnée

pou abandonat m.
Diccionari de geologia
geologia del petroli
mineria i aprofitaments
Pou de mina (o perforació) que, per qualsevol causa minera o geològica, ha quedat en suspens o ha perdut la utilitat per a la qual va ésser excavat.
en abandoned shaft, relinquished hole
es pozo abandonado, puits abandonné

vehicle abandonat c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
V.: vehicle fora d’ús c. nom. m.