Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureabans de1 (DJC)
 dret
veureabans de2 (DJC)
 dret
veureabans de3 (DJC)
 dret
veureabans que1 (DJC)
 dret
veureabans que2 (DJC)
 dret
veureabans que3 (DJC)
 dret
veuredistribuciĂł abans de la tallada (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
Cerca abans a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abans de1 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Més d’hora de.
Ex.: Abans d’aprovar l’acta, ha de ser llegida per tots els assistents.
Sin. compl.: amb anterioritat a loc. prep., anteriorment a loc. prep.
es antes de, con anterioridad a, previamente a, con antelaciĂłn a

abans de2 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Més ençà de.
Ex.: El lligall que busquen és abans d’aquell munt de papers.
es antes de

abans de3 loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb prioritat a.
Ex.: Abans de perdre l’herència, potser valdria la pena que els hereus es posessin d’acord.
es antes de

abans que1 loc. conj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Més d’hora que.
Ex.: La consellera ha de trucar al president abans que aquest no se’n vagi.
es antes de que

abans que2 loc. conj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Més ençà que.
Ex.: Trobareu els llibres d’actes en aquell prestatge, abans que els registres de naixements.
es antes de que

abans que3 loc. conj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb prioritat a.
Ex.: Abans que no torneu el pres al centre penitenciari, porteu-lo davant el jutge de guĂ rdia.
es antes de que

distribuciĂł abans de la tallada c. nom. f.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament