Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (66 registres)
veureabdominal (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureabdominàlgia (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 Ã²rgans i sistemes
veureactinomicosi abdominal (DEM)
 anatomia patològica
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureamputació interilioabdominal (DEM)
 cirurgia
veureaneurisma de l’aorta abdominal (DEM)
 angiologia
 semiologia
veureangiostrongilosi abdominal (DEM)
 angiologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureaorta abdominal (DEM)
 angiologia
 gastroenterologia
 Ã²rgans i sistemes
veureaponeurosi abdominal (DEM)
 histologia
 Ã²rgans i sistemes
veurebubó abdominal (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
veurecirurgia abdominal (DEM)
 cirurgia
Cerca abdominal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abdominal adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Relatiu o pertanyent a l’abdomen.

abdominàlgia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
òrgans i sistemes
Dolor abdominal, celiàlgia, celiodínia.

actinomicosi abdominal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Actinomicosi localitzada habitualment a les regions ileocecal o rectosigmoïdal, consecutiva a un procés infecciós o perforador previ (apendicitis, diverticulitis). Es caracteritza pel desenvolupament d’una massa llenyosa, dolorosa, intraabdominal, amb trajectes fistulosos de la pell adjacent.

amputació interilioabdominal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Amputació completa de l’extremitat inferior en què hom extirpa també la meitat homolateral de la pelvis, hemipelvectomia.
Sin. compl.: amputació de Jaboulay

aneurisma de l’aorta abdominal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
semiologia
Aneurisma del segment abdominal de l’aorta, gairebé sempre d’origen arterioscleròtic, localitzat preferentment per sota de les artèries renals. Pot ésser asimptomàtic o bé expansiu i evolucionar cap a la ruptura. Les manifestacions clíniques són en forma de lumbàlgia amb irradiació genital o dolor abdominal. L’exploració física permet, en abdòmens amb poc pannicle adipós, la palpació d’una massa pulsativa, i la constatació de l’absència dels polsos femorals. La radiologia convencional pot fer reconèixer la presència dels contorns calcificats de l’aneurisma. La fissuració de l’aneurisma es manifesta per dolors molt intensos, i la ruptura en la cavitat peritoneal, per un xoc hipovolèmic generalment intractable. La ruptura pot efectuar-se sobre la vena cava inferior amb l’establiment d’una fístula arteriovenosa de cabal elevat, o bé també amb la fistulització en algun segment del tub digestiu, sobretot del duodè (fístula aortoduodenal), manifestada per una hemorràgia digestiva cataclísmica.

angiostrongilosi abdominal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
microbiologia i patologia infecciosa
Angiostrongilosi ocasionada per A. costaricensis, nematode que en el seu estat adult viu a les artèries mesentèriques de la rata del cotó. Les larves eliminades amb la femta d’aquest rosegador són ingerides per llimacs, els quals actuen com a hoste intermediari. Quan la rata del cotó ingereix llimacs infestats, les larves migren vers els teixits limfàtics, on maduren, i després atenyen llurs artèries mesentèriques, on completen el seu desenvolupament. L’home s’infecta en ingerir llimacs infestats o vegetals contaminats amb secrecions de llimacs posseïdors de larves d’angiostròngil. Els helmints adults es desenvolupen també en les artèries mesentèriques de l’home, on provoquen arteritis, trombosis i necrosis. També produeixen granulomes eosinòfils de la paret intestinal corresponent, que poden adquirir grandàries considerables. Les manifestacions clíniques són de dolor abdominal, febre, tumoració palpable a la fossa ilíaca i eosinofília.

aorta abdominal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Situada a la línia mediana del cos, és el segment comprès entre el diafragma i la bifurcació ilíaca; les seves branques condueixen la sang als òrgans de l’abdomen i a les parets abdominals.
Sin. compl.: artèria aorta abdominal

aponeurosi abdominal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
òrgans i sistemes
Aponeurosi d’inserció dels músculs oblics major i menor i del transvers de l’abdomen.
Sin. compl.: fàscia abdominal interna

bubó abdominal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
Bubó que és situat per damunt del plec de l’engonal.

cirurgia abdominal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Cirurgia que té per objecte les vísceres situades a l’abdomen.