Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureaberrant (DEM)
 conceptes generals i de suport
 Ă˛rgans i sistemes
veureartèria aberrant (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 Ă˛rgans i sistemes
veurecanalicle aberrant (DEM)
 embriologia
 Ă˛rgans i sistemes
 urologia
veurecicle aberrant (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureconducte aberrant (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 urologia
veuredescens testicular aberrant (DEM)
 embriologia
 pediatria
 urologia
veuregoll aberrant (DEM)
 anatomia patològica
 endocrinologia i nutriciĂł
veuretiroide aberrant (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 histologia
veurevas aberrant (DEM)
 angiologia
 semiologia
veurevas aberrant de Ferrein (DEM)
 angiologia
 gastroenterologia
Cerca aberrant a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aberrant adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
òrgans i sistemes
Que es desvia del tipus ordinari; excepcional, anormal. Dit d’un òrgan o d’un teixit situat fora del seu lloc habitual.
la aberrans

artèria aberrant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
òrgans i sistemes
Artèria anòmala, especialment la que uneix l’artèria humeral amb les de l’avantbraç.

canalicle aberrant m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
òrgans i sistemes
urologia
Cadascun dels vestigis embrionaris del conducte mesonèfric que tenen relació amb l’epidídim; n’hi pot haver un de superior o diverticle del cap de l’epidídim i un d’inferior o diverticle de la cua de l’epidídim.
V.: vas aberrant de l’epidídim m.

cicle aberrant m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Cicle que sofreix variacions en l’interval o en la successió dels fenòmens.

conducte aberrant m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
urologia
Conducte que no existeix ordinàriament o que adopta un curs o direcció irregulars, com, per exemple, els conductes o canalicles aberrants de l’epidídim, el superior dels quals desemboca al cap, i l’inferior, o conducte aberrant de Haller, a la cua epididimària.

descens testicular aberrant m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
pediatria
urologia
Descens incomplet del testicle, que es deté en el canal inguinal, el canal femoral, la regió perineal o sota la pell del penis.

goll aberrant m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
endocrinologia i nutriciĂł
Goll format en una glàndula tiroide ectòpica o supernumerària. Pot ésser laterocervical, endotoràcic, retrofaringoesofàgic, intralaringotraqueal i ovàric.
Sin. compl.: goll ectòpic

tiroide aberrant f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
histologia
Massa ectòpica de teixit tiroïdal.

vas aberrant m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
semiologia
Qualsevol vas anòmal.

vas aberrant de Ferrein m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
gastroenterologia
Cadascun dels canalicles biliars que no són connectats amb els lòbuls hepàtics.