Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureabsència (DEM)
 neurologia
 salut mental
veureabsència1 (DJC)
 dret civil
veureabsència2 (DJC)
 dret canònic
veureabsència de motivació (DJC)
 dret processal
veureabsència legal (DJC)
 dret civil
veureelectroabsència (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureen absència de (DJC)
 dret
Cerca absència a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

absència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Pèrdua momentània de la memòria o del coneixement que respon a causes diverses.
Sin. compl.: crisi epilèptica generalitzada no convulsant
de Absenz
en absence
es ausencia
fr absence
it assenza

absència1 f.
Diccionari jurídic
dret civil
Situació jurídica en què es troba una persona que ha desaparegut del seu domicili, cosa que permet de nomenar, si no en té, un defensor o defensora que la representi en judici i en afers que no admeten demora.
es ausencia

absència2 f.
Diccionari jurídic
dret canònic
En dret processal canònic, rebel·lia.
es absencia

absència de motivació c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Situació en què no es compleix l’obligació d’argumentar les raons de fet i de dret que justifiquen una resolució o una actuació concretes.
es ausencia de motivación

absència legal c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: absència1 f.

electroabsència f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
Electroxoc lleuger que provoca una pèrdua passatgera de la consciència, sense convulsió.

en absència de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A falta de.
Ex.: En absència d’una vacuna eficaç, el Govern proposa l’educació sexual per a combatre la sida.
Sin. pref.: a falta de loc. prep.
es a falta de, en ausencia de, en defecto de