Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veureaccent (VPCA)
veureaccent (LDLHL)
 didĂ ctica de la llengua
veureaccent (GTG)
veureaccent de frase (GTG)
veureaccent de mot (GTG)
veureaccent diacrĂ­tic (LDLHL)
 didĂ ctica de la llengua
veureaccent diacrĂ­tic (GTG)
veureaccent grĂ fic (LDLHL)
 didĂ ctica de la llengua
veureaccent grĂ fic (GTG)
veureaccent primari (GTG)
Cerca accent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accent m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Gili.
en stress subst.

accent m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didĂ ctica de la llengua
en accent subst., stress subst.
es acento m.
fr accent m.

accent m.
Glossari de termes gramaticals
Propietat suprasegmental que incideix sobre tota una síl·laba i es manifesta a través d’un increment de la intensitat, el to i la durada.
Nota: Segons l’abast, pot ser de mot o de frase; segons la prominència, pot ser primari o secundari. L’accent gràfic el pot representar en l’escrit.
Ex.: casa, dèbil, increïble
GEIEC: 3.2
Sin.: accent fonètic, accent prosòdic
es acento m., acento prosĂłdico m., acento de intensidad m.

accent de frase m.
Glossari de termes gramaticals
Accent que afecta unitats prosòdiques superiors al mot, amb què es fa més prominent una de les síl·labes tòniques entre totes les dels mots de la unitat.
Ex.: tots els quadres del museu
GEIEC: 3.2.3
Ant.: accent de mot
es acento de frase m.

accent de mot m.
Glossari de termes gramaticals
Accent que recau en la síl·laba tònica d’una paraula.
Ex.: amor, divorci, quĂ­mica
GEIEC: 3.2.1
Ant.: accent de frase
es acento de palabra m.

accent diacrĂ­tic m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didĂ ctica de la llengua
en diacritic accent subst., diacritical accent subst.
es acento diacrĂ­tico m.
fr accent diacritique m.

accent diacrĂ­tic m.
Glossari de termes gramaticals
Accent gràfic que permet distingir alguns mots monosíl·labs que, sense accent, tindrien la mateixa forma gràfica però un significat diferent.
Ex.: bé, déu, és, mà, més, món, pèl, què, sé, sí, sòl, són, té, ús, vós
V. t.: accent de mot

accent grĂ fic m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didĂ ctica de la llengua
en written accent subst.
es acento gráfico m., acento gramatical m.
fr accent graphique m.

accent grĂ fic m.
Glossari de termes gramaticals
Signe que s’escriu damunt de vocals tòniques en certs contextos i representa convencionalment l’accent de mot.
Nota: Pot ser agut (´) o greu (`); n’hi ha que són diacrítics.
Ex.: també, diríem, córrer, mútua; farà, pètal, fenòmens; bé, sòl
es acento gráfico m., tilde f.

accent primari m.
Glossari de termes gramaticals
Accent més prominent o principal d’una seqüència fònica.
Ex.: Tots els quadres del museu eren importants
GEIEC: 3.2.3
Ant.: accent secundari
Sin.: accent principal
es acento principal m.