Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureaclarir (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureaclarir1 (DJC)
 dret públic
veureaclarir (DCA)
 química
veureaclarir (DAGRIC)
 agricultura
veureaclarir2 (DJC)
 dret públic
veureaclarir3 (DJC)
 dret públic
Cerca aclarir a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aclarir v. tr.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

aclarir1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Esclarir.
Ex.: El tribunal haurà d’aclarir els suposats lligams dels acusats amb l’atemptat.
Sin. pref.: esclarir v. tr.
es aclarar

aclarir v. tr.
Diccionari de les ciències ambientals
química
Clarificar.
Sin. pref.: clarificar v. tr.
en to clear v.
es aclarar v. tr.
fr éclaircir v. tr.

aclarir v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Minvar l’espessor de les plantes, les branques, les fulles, els fruits, etc., perquè puguin desenvolupar-se millor.
es aclarar v. tr.

aclarir2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Fer més clara i intel·ligible {una cosa}.
Ex.: Cal aclarir quines són les responsabilitats del president amb relació a aquesta qüestió.
Sin. compl.: clarificar v. tr.
V. t.: detallar v. tr., dilucidar v. tr.
es clarificar

aclarir3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Esbrinar.
Ex.: Abans d’iniciar el judici, cal aclarir les circumstàncies de la mort de la víctima.
Sin. pref.: esbrinar v. tr.
es averiguar