Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (30 registres)
veureacord (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veureacord (DCA)
 dret
veureacord (DJC)
 dret
veureacord (DPF)
 transport ferroviari
veureacord concordatari (DJC)
 dret canònic
veureacord constitutiu (DJC)
 dret constitucional
veureacord de l’ajuntament (DJC)
 història del dret
veureacord de minimis (DJC)
 dret
veureacord Estat - confessió religiosa (DJC)
 dret canònic
veureAcord General sobre Aranzels Duaners i Comerç (DCA)
 ciències polítiques
Cerca acord a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acord m.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en chord subst.
es acorde m.

acord m.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
Decisió mútuament acceptada entre parts interessades.
V. t.: tractat m.
en agreement subst.
es acuerdo m.
fr accord m.

acord m.
Diccionari jurídic
dret
Pacte pel qual cessen desavinences, dissentiments o discrepàncies.
es acuerdo

acord m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Enllaç curvilini de dues línies o superfícies fet per evitar els inconvenients de la seva unió directa, com es fa entre les diferents parts dels eixos dels vehicles.
es acuerdo
fr congé, raccordement

acord concordatari c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
V.: acord Estat - confessió religiosa c. nom. m.

acord constitutiu c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret constitucional
V.: associació f.

acord de l’ajuntament c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Decisió presa pels òrgans col·lectius per via de govern sota el règim de la Nova Planta.
es acuerdo del ayuntamiento

acord de minimis c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Acord d’importància menor o irrellevant.
Ex.: Cal no oblidar que un acord de minimis no infringeix cap norma que tingui per objecte la regulació de l’activitat concurrencial.
es acuerdo de minimis

acord Estat - confessió religiosa c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Acord que s’estableix entre l’Estat i una confessió religiosa.
es acuerdo Estado - confesión religiosa

Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: GATT
ciències polítiques
Acord internacional que tenia per objectiu la promoció del comerç, signat per vint-i-tres estats membres de les Nacions Unides el 30 d’octubre de 1947 a Ginebra i vigent fins al 1994.
V. t.: Organització Mundial del Comerç n. pr. f.
en General Agreement on Tariffs and Trade n. pr.
es Acuerdo general sobre aranceles de aduanas y comercio n. pr. m.
fr Accord général sur tarifs douanières et commerce n. pr. m.