Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 79 (781 registres)
veurea l’acte (DJC)
 dret
veureabacterià -ana (DEM)
 conceptes generals i de suport
 microbiologia i patologia infecciosa
veureabacterièmia (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 microbiologia i patologia infecciosa
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureabacterièmic -a (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 microbiologia i patologia infecciosa
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureacció de retracte (DJC)
 dret civil
veureacetobàcter (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrició
 microbiologia i patologia infecciosa
veureacinetobàcter (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veureacinetobàcter (DEM)
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureacromobacteriàcia (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veureacromobacteriàcies (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
Cerca acte a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a l’acte loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Tot seguit.
Ex.: A l’acte, l’acusat contestà que ell no havia assassinat la dona.
Sin. pref.: tot seguit loc. adv.
es a continuación, en el acto, en seguida

abacterià -ana adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
microbiologia i patologia infecciosa
Que no té bacteris.
Sin. compl.: abacterial

abacterièmia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
microbiologia i patologia infecciosa
tècniques diagnòstiques i de tractament
Absència de bacteris a la sang.

abacterièmic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
microbiologia i patologia infecciosa
tècniques diagnòstiques i de tractament
Relatiu o pertanyent a l’abacterièmia.

acció de retracte c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acció que s’interposa davant un tribunal ordinari per a reclamar l’eficàcia del dret de retracte.
V. t.: dret de retracte c. nom. m.
es acción de retracto

acetobàcter m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
microbiologia i patologia infecciosa
Gènere de bacteris en forma de coc o de bacil curt. Viuen característicament en els materials vegetals en fermentació i transformen per oxidació l’etanol en àcid acètic, i aquest, en diòxid de carboni. Són utilitzats industrialment en la fabricació del vinagre.

acinetobàcter m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Microorganisme del gènere acinetobàcter.

acinetobàcter m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
Gènere de bacteris (Acinetobacter sp) de la família de les neisseriàcies, constituït per cèl·lules gramnegatives, en forma de coc o de bacil curt, que poden presentar moviments espasmòdics. Viuen en el sòl i a l’aigua, i és un dels pocs bacteris gramnegatius que es troben habitualment a la microbiota de la superfície corporal humana. Pot ser l’agent causant d’infeccions nosocomials, especialment en malalts debilitats, que poden derivar en septicèmia, meningitis, endocarditis, abscés cerebral, abscés pulmonar, pneumònia, empiema o infeccions de les vies urinàries.

acromobacteriàcia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Bacteri de la família de les acromobacteriàcies.

acromobacteriàcies f. pl.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Família de bacteris de l’ordre dels eubacterials, formada per bacils gramnegatius, lliures o paràsits, de caràcters intermedis entre les azotobacteriàcies i les enterobacteriàcies.