Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureactuar1 (DJC)
 dret públic
veureactuar2 (DJC)
 dret processal
veureactuar3 (DJC)
 dret
veureactuar en nom propi (DJC)
 dret
veureactuari | actuària1 (DJC)
 dret
veureactuari2 (DJC)
 història del dret
veureactuari -ària (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
 professions
veureactuarial (DJC)
 dret
Cerca actuar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actuar1 v. intr.
Diccionari jurídic
dret públic
Exercir els actes o les funcions d’un ofici o càrrec.
Ex.: Actuarà com a advocat defensor de l’acusat.
es actuar

actuar2 v. intr.
Diccionari jurídic
dret processal
Procedir2.
Ex.: Els ajuntaments actuaran contra les empreses que no compleixin les lleis.
Sin. pref.: procedir2 v. intr.
es proceder

actuar3 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Substituir.
Ex.: El sotsdirector hagué d’actuar com a director en la subscripció del contracte.
Sin. pref.: substituir v. tr.
es hacer las veces de

actuar en nom propi c. v.
Diccionari jurídic
dret
Una persona, representar-se personalment.
Ex.: Cal indicar si la persona interessada actua en nom propi o mitjançant un representant.
Sin. compl.: obrar per si mateix c. v.
es obrar por sí mismo

actuari | actuària1 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que s’ocupa d’aplicar la matemàtica a les qüestions econòmiques, estadístiques, financeres i tècniques de l’assegurança i la previsió.
Ex.: Els plans de formació continuada per als actuaris han d’estar adaptats a les necessitats actuals del sector de les assegurances i als estàndards internacionals.
es actuario | actuaria

actuari2 m.
Diccionari jurídic
història del dret
Escrivà que actuava amb un jutge.
es actuario

actuari -ària m. i f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
professions
Professional especialitzat en l’aplicació de la ciència matemàtica a les qüestions econòmiques, estadístiques, financeres i tècniques de l’assegurança i de la previsió.
de Versicherungsmathematiker
en actuary
es actuario
fr actuaire
it attuario, consulente delle società d’assicurazione

actuarial adj.
Diccionari jurídic
dret
Relatiu o pertanyent a la feina de l’actuari o actuària.
Ex.: Les seves funcions són la supervisió econòmica i actuarial de les societats d’assegurances.
es actuarial