Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureacusació1 (DJC)
 dret penal
veureacusació2 (DJC)
 dret
veureacusació3 (DJC)
 dret processal
veureacusació falsa (DJC)
 dret penal
veureadvocat de l’acusació | advocada de l’acusació (DJC)
 dret processal
veureautoacusació (DEM)
 neurologia
 salut mental
veurecontraacusació (DJC)
 dret
veuredenúncia i acusació falses (DJC)
 dret penal
veureescrit d’acusació (DJC)
 documentació jurídica
 dret processal
veuresostenir l’acusació (DJC)
 dret
Cerca acusació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acusació1 f.
Diccionari jurídic
dret penal
Articulació d’una petició expressa i fonamentada, adreçada a l’òrgan jurisdiccional penal competent, perquè imposi a una persona física determinada una pena, una mesura de seguretat o una altra conseqüència jurídica derivada de la comissió d’un delicte o una falta.
es acusación

acusació2 f.
Diccionari jurídic
dret
Acció d’acusar o d’acusar-se.
Ex.: Una acusació de furt. El fiscal sostindrà l’acusació.
Sin. compl.: acusament m.
es acusación

acusació3 f.
Diccionari jurídic
dret processal
En un procés penal, part que manté l’acusació.
Ex.: L’acusació ha acumulat una gran quantitat de proves contra l’empresa demandada.
es acusación

acusació falsa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
V.: denúncia i acusació falses c. nom. f.

advocat de l’acusació | advocada de l’acusació c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Advocat o advocada que acusa una persona que litiga en un procés penal.
Ex.: L’advocat de l’acusació ha demanat sis anys de presó per a l’acusat.
es abogado de la acusación | abogada de la acusación

autoacusació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Acusació que un individu es fa a ell mateix com a resultat d’un profund sentiment de culpabilitat. Pot ésser purament imaginativa, com és el cas d’histèrics i mitòmans. La depressió n’és la causa més freqüent. L’alcoholisme, les neurosis obsessives i la paranoia poden comportar manifestacions d’autoacusació.

contraacusació f.
Diccionari jurídic
dret
Acusació de la part adversa contra l’acusador o acusadora.
es contraacusación

denúncia i acusació falses c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Conducta penada que imputa falsament a una persona determinada la comissió d’una infracció penal constitutiva de delicte o de falta.
es denuncia y acusación falsas

escrit d’acusació c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret processal
En el procediment abreujat, document mitjançant el qual la fiscalia o l’acusació particular sol·liciten l’obertura del judici oral.
Ex.: Perquè se sostingui una acusació en un judici oral, cal que es presenti l’escrit d’acusació, que recull les qualificacions provisionals del Ministeri Fiscal o de la part acusadora.
es escrito de acusación

sostenir l’acusació c. v.
Diccionari jurídic
dret
Mantenir l’acusació.
Ex.: Tenim prou arguments jurídics per a sostenir l’acusació inicial.
es sostener la acusación