Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureadjunt | adjunta1 (DJC)
 dret
veureadjunt (GTG)
veureadjunt | adjunta2 (DJC)
 dret
veureadjunt | adjunta3 (DJC)
 dret
veureadjunt al síndic de greuges | adjunta al síndic de greuges (DJC)
 dret constitucional
veureadjunt del predicat (GTG)
veureadjunt del síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges (DJC)
 dret constitucional
veureadjunt oracional (GTG)
veureadjuntar (DJC)
 dret públic
veureadjuntar (LBICA)
 internet
Cerca adjunt a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adjunt | adjunta1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que hi va o hi està unit com a auxiliar, o que l’acompanya.
Ex.: Heu d’emplenar el formulari adjunt i l’heu de presentar a l’Oficina d’Atenció als Ciutadans.
es adjunto | adjunta

adjunt m.
Glossari de termes gramaticals
Complement optatiu que aporta informació sobre alguna circumstància que envolta la predicació o sobre l’enunciació.
Ex.: Taparem el forat amb una fusta
L’avi camina
lentament
Francament, aquest color no t’escau
Ant.: argument
Sin.: complement adjunt
es adjunto m., complemento adjunto m.

adjunt | adjunta2 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que acompanya algú en una tasca, en una empresa o en un servei.
Ex.: Han publicat la convocatòria de deu places de professor adjunt.
es adjunto | adjunta

adjunt | adjunta3 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que ajuda un càrrec en el desenvolupament de les funcions que té encomanades.
Ex.: L’adjunta al Síndic de Greuges s’ocupa de la defensa dels drets dels infants i dels adolescents. Les tres adjuntes a la Sindicatura de Comptes.
es adjunto | adjunta

adjunt al síndic de greuges | adjunta al síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Persona que ajuda el síndic o síndica de greuges.
Ex.: Els adjunts al síndic de greuges l’assisteixen en el seu treball.
Sin. compl.: adjunt del síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
es adjunto al síndico de agravios | adjunta al síndico de agravios

adjunt del predicat m.
Glossari de termes gramaticals
Complement verbal optatiu que aporta informació sobre alguna circumstància que envolta la predicació.
Ex.: La Maria tornarà aviat
Treballarem
a casa
Cuineu-lo
a foc lent
Sin.: complement circumstancial
V. t.: adjunt
es adjunto del predicado m., complemento circunstancial m.

adjunt del síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret constitucional
Adjunt al síndic de greuges | adjunta del síndic de greuges.
Sin. pref.: adjunt al síndic de greuges | adjunta al síndic de greuges c. nom. m. | c. nom. f.
es adjunto del síndico de agravios | adjunta del síndico de agravios

adjunt oracional m.
Glossari de termes gramaticals
Adjunt que incideix sobre tota l’oració.
Ex.: Francament, aquest color no t’escau
es adjunto oracional m.

adjuntar v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Fer que {una persona o una cosa} estigui o vagi adjunta a una altra.
Ex.: Cal adjuntar el currículum a la sol·licitud. Els han adjuntat dues col·laboradores noves.
Sin. compl.: acompanyar v. tr., annexar v. tr., fer arribar adjunt c. v., trametre adjunt c. v.
es adjuntar, anexar

adjuntar v. tr.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en to attach v.