26 de maig de 2024
LÈXIC BÀSIC D’INTERNET (CATALÀ - ANGLÈS)
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
IEC
Introducció Autors Bibliografia Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
 
Introducció
 
1 Presentació de l’edició
Aquest web és una interfície de consulta en línia de l’obra Lèxic bàsic d’Internet (català-anglès), elaborat pel Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears. Es tracta d’un recull de prop de 200 termes relacionats amb Internet en català i anglès.
Aquest diccionari forma part de la col·lecció «Lèxics Bàsics» del Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears. L’obra no pretén ser un recull exhaustiu, sinó més aviat aplegar els termes més o menys implantats a través del TERMCAT i a través dels serveis lingüístics universitaris (molts dels quals no es trobaven recollits sistemàticament en cap obra lexicogràfica catalana). És per això que una part dels termes són formes provisionals, però que en el moment d’elaboració de l’obra (1998) donaven resposta a la necessitat de denominació que hi havia en aquest camp.
 
2 Característiques de l’edició en línia
El treball de buidatge de l’obra ha estat realitzat pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
La informació mínima que té cada terme del diccionari és: entrada, categoria gramatical i equivalents. D’altra banda, algunes entrades tenen sinònims i notes.
Aquest recull terminològic en línia és una base de dades accessible a través d’una interfície. El sistema de «fullejar» el recull de la manera més semblant a la tradicional és fixar una lletra, per exemple, a a la casella «Mot, fragment de mot o sintagma a cercar» i seleccionar l’opció «Que comenci per», amb la qual cosa el giny de cerca desplegarà totes les entrades que comencin per la lletra escollida.
 
3 Materials de l’edició en paper
Annex II. Noms propis, sigles i acrònims més freqüents.
 
4 Estructura del web
El lloc web conté diverses pàgines:

a) Introducció: pàgina d’inici i apartat en el qual es presenta aquesta edició en línia.

b) Autors: apartat en el qual hi ha una llista dels autos que han elaborat aquesta obra.

c) Bibliografia: apartat en el qual es pot veure la llista d’obres usades per a l’elaboració d’aquest diccionari.

d ) Abreviacions: apartat que inclou una taula de descodificació de les abreviacions emprades en aquesta obra.

e) Edició en línia: apartat en el qual s’especifiquen tant les persones que han dissenyat i desenvolupat la interfície com els crèdits i l’avís legal d’aquesta edició digital.

f ) Ajuda: apartat en el qual s’expliquen les instruccions per al maneig de la pàgina web de l’edició en línia. Hi podeu trobar una breu explicació dels camps i les opcions de cerca i de com es poden realitzar les consultes. A més, en aquest apartat, hi ha indicada una adreça de correu per a enviar els vostres suggeriments (magdalena.ramon@uib.cat).