Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureadministrador | administradora (COFI)
 comptabilitat
veureadministrador | administradora (DJC)
 dret mercantil
veureadministrador de fet | administradora de fet (DJC)
 dret
veureadministrador especial | administradora especial (DJC)
 dret civil
veureadministrador mancomunat | administradora mancomunada (DJC)
 dret mercantil
veureadministrador patrimonial | administradora patrimonial (DJC)
 dret civil
veureadministrador solidari | administradora solidària (DJC)
 dret mercantil
veureadministrador únic | administradora única (DJC)
 dret mercantil
veuremecanisme administrador (VPCA)
veuremecanisme administrador de menjar (VPCA)
 aparell
Cerca administrador a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

administrador | administradora m. i f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en administrator subst.
es administrador | administradora m. i f.

administrador | administradora m. | f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Persona que, individualment o de manera conjunta amb altres persones, representa un societat i en regeix els negocis.
es administrador | administradora

administrador de fet | administradora de fet c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que d’una manera material, i no formal, exerceix efectivament l’administració d’una empresa.
es administrador de hecho | administradora de hecho

administrador especial | administradora especial c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Persona nomenada per a l’administració del patrimoni o de determinats béns de persones tutelades.
es administrador especial | administradora especial

administrador mancomunat | administradora mancomunada c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: administrador | administradora m. | f.

administrador patrimonial | administradora patrimonial c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Persona encarregada d’administrar els béns d’un menor o una menor o d’una persona incapacitada.
es administrador patrimonial | administradora patrimonial

administrador solidari | administradora solidària c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: administrador | administradora m. i f.

administrador únic | administradora única c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: administrador | administradora m. i f.

mecanisme administrador c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Roca 1973.
en magazine subst.

mecanisme administrador de menjar c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
aparell
Terme documentat a Roca 1973.
V. t.: menjadora f., aparell dispensador c. nom. m., aparell subministrador c. nom. m., mecanisme administrador c. nom. m., dispensador m., dispensador de comprimits c. nom. m., dispensador de pelletes c. nom. m.
en food magazine subst., pellet dispenser subst.