Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (30 registres)
veureacte administratiu (VOCFOR)
 generalitats
veureacte administratiu (DJC)
 dret públic
veureadministratiu | administrativa (VOCFOR)
 generalitats
veureadministratiu | administrativa1 (DJC)
 dret
veureadministratiu | administrativa2 (DJC)
 dret
veureconstrenyiment administratiu (DJC)
 dret
veurecontenciós administratiu (VOCFOR)
 permisos, infraccions
veurecontenciós administratiu | contenciosa administrativa1 (DJC)
 dret
veurecontenciós administratiu2 (DJC)
 dret públic
veurecontracte administratiu (VOCFOR)
 generalitats
Cerca administratiu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acte administratiu c. nom. m.
Vocabulari forestal
generalitats

acte administratiu c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret públic
Acte pel qual l’Administració pública expressa els acords que adopta en exercici de les seves funcions.
es acto administrativo

administratiu | administrativa m.
Vocabulari forestal
generalitats

administratiu | administrativa1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Relatiu o pertanyent a l’administració.
Ex.: Les parts interessades en el procediment administratiu sancionador poden presentar al·legacions en el termini de deu dies hàbils.
es administrativo | administrativa

administratiu | administrativa2 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Treballador o treballadora que fa preferentment tasques d’oficina.
es administrativo | administrativa

constrenyiment administratiu c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret
Procediment d’execució forçosa seguit per l’autoritat administrativa per al cobrament de qualsevol obligació pecuniària.
es constreñimiento administrativo

contenciós administratiu c. nom. m.
Vocabulari forestal
permisos, infraccions

contenciós administratiu | contenciosa administrativa1 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
Relatiu o pertanyent a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Ex.: En aquests moments, hi ha centenars de recursos contenciosos administratius pendents. El cas ha quedat vist per a sentència a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Han tancat per obres de millora el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona durant quinze dies.
es contencioso-administrativo, de lo contencioso-administrativo

contenciós administratiu2 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret públic
Recurs contenciós administratiu.
Sin. pref.: recurs contenciós administratiu c. nom. m.
es contencioso-administrativo

contracte administratiu c. nom. m.
Vocabulari forestal
generalitats