Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureadult -a (DEM)
 biologia
veureadult -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureadult -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureadulterar1 (DJC)
 dret penal
veureadulterar2 (DJC)
 dret penal
veuredermatitis seborreica de l’adult (DEM)
 dermatologia
 semiologia
veureèczema atòpic de l’adolescent i de l’adult (DEM)
 dermatologia
veureeritroblastosi idiopàtica de l’adult (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 malalties i síndromes
veureescala de Wechsler per a adults (DEM)
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureinsecte adult (VOCFOR)
 plagues: insectes i altres animals
Cerca adult a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adult -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
Dit de l’organisme totalment desenvolupat i que pot reproduir-se.

adult -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Pervingut al terme de la creixença, de l’adolescència.

adult -a m. i f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Persona gran o adulta.

adulterar1 v. intr.
Diccionari jurídic
dret penal
Cometre adulteri.
Ex.: Un tribunal islamista volia jutjar la dona perquè havia adulterat.
es adulterar

adulterar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Desnaturalitzar {una substància, un aliment o un medicament} mesclant-hi una substància estranya.
Ex.: L’han detingut perquè ha venut farina adulterada.
es adulterar

dermatitis seborreica de l’adult f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
semiologia
Dermatitis seborreica que ocorre en adults en diferents formes clíniques: eczemàtide seborreica, dermatitis seborreica de plaques, dermatitis seborreica del cuir cabellut, de la cara, del tronc, dermatitis seborreica intretriginosa, eritema seborreic disseminat, seborroide pitiriasiforme, eritrodèrmia seborreica, etc.

èczema atòpic de l’adolescent i de l’adult m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
Dermatitis atòpica que presenta característiques clíniques diferents de la neonatal o la infantil. Les lesions cutànies són simètriques i localitzades preferentment al front, les parpelles, la regió perioral, el coll, el clatell, la part alta del tòrax, les espatlles, els plecs de flexió dels colzes i genolls, i el dors de les mans. El cuir cabellut presenta, a vegades, infiltració inflamatòria, descamació pitiriasiforme i excoriacions hemorràgiques, crostoses i intensament pruents. En l’època adulta, el símptoma principal és la pruïja despietada i paroxismal, especialment nocturna.

eritroblastosi idiopàtica de l’adult f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
malalties i síndromes
Caracteritzada per l’existència de poliglobúlia i d’una important esplenomegàlia.
Sin. compl.: malaltia de Heilmeyer-Schöner

escala de Wechsler per a adults f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Prova d’avaluació d’intel·ligència en adults, composta d’una part verbal i una de manual. Ha substituït la de Wechsler-Bellevue. Se la coneix per WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale).

insecte adult c. nom. m.
Vocabulari forestal
plagues: insectes i altres animals
Sin. pref.: imago m.