Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureadversativa (GTG)
veureconjunció adversativa (GTG)
veurecoordinació adversativa (GTG)
veurecoordinada adversativa (GTG)
veurecoordinada adversativa excloent (GTG)
veurecoordinada adversativa no excloent (GTG)
veurepart adversa (DJC)
 dret
veurereacció adversa (DEM)
 farmacologia
 investigació, metodologia i estadística
 medicina preventiva i salut pública
Cerca advers a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adversativa f.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu coordinada adversativa.
es adversativa f.

conjunció adversativa f.
Glossari de termes gramaticals
Conjunció coordinant que expressa contrast.
Ex.: Té molt bona veu, però no afina gaire
GEIEC: 21.2.1
V. t.: coordinació adversativa
es conjunción adversativa f.

coordinació adversativa f.
Glossari de termes gramaticals
Coordinació que estableix una relació de contrast entre dos elements.
Ex.: La decisió és legal però immoral
GEIEC: 22.2.4
Ant.: coordinació copulativa, coordinació disjuntiva
es coordinación adversativa f.

coordinada adversativa f.
Glossari de termes gramaticals
Oració coordinada en què s’estableix una relació de contrast entre dos elements.
Ex.: La decisió és legal però immoral
GEIEC: 22.2.4
Ant.: coordinada copulativa, coordinada disjuntiva
Sin.: adversativa
es coordinada adversativa f., adversativa f.

coordinada adversativa excloent f.
Glossari de termes gramaticals
Oració adversativa en què el segon element és incompatible amb el primer.
Ex.: No vindrà a les set sinó a les vuit
GEIEC: 22.2.4b
Ant.: coordinada adversativa no excloent
es coordinada adversativa excluyente f., adversativa excluyente f.

coordinada adversativa no excloent f.
Glossari de termes gramaticals
Oració adversativa en què el segon element indica una oposició parcial o una restricció sobre el primer, però no són incompatibles.
Ex.: Menja molt però no s’engreixa
GEIEC: 22.2.4a
Ant.: coordinada adversativa excloent
es coordinada adversativa no excluyente f., adversativa no excluyente f.

part adversa c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Part contra la qual hom pledeja.
es parte adversa

reacció adversa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut pública
Resultat d’un tractament medicamentós diferent del que hom buscava o esperava i que representa, sovint, fins i tot un perill per a la vida.