Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 163 (1.630 registres)
veureacalcĂşlia agrĂ fica (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureacalcúlia amb alèxia i agrafia (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureacalcúlia amb alèxia i agrafia per a nombres (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureaccent grĂ fic (LDLHL)
 didĂ ctica de la llengua
veureaccent grĂ fic (GTG)
veureacografia (DEM)
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureactor aficionat | actriu aficionada (LBC)
 cinema
veureadaptació de la xarxa hidrogràfica a l’estructura (DGEOL)
 geomorfologia estructural
veureadenografia (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 neurologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureadenografia (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 neurologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca afĂ­ a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acalcĂşlia agrĂ fica f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Acalcúlia secundària que acompanya alguns tipus d’agrafia i que provoca dificultats a l’hora d’escriure nombres.
en agraphic acalculia subst.
es acalculia agráfica f.

acalcúlia amb alèxia i agrafia f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Alteració que provoca una modificació de la capacitat de realitzar operacions aritmètiques a causa de les dificultats manifestades pels afectats per llegir o escriure nombres correctament.
Sin.: acalcúlia amb alèxia i agrafia per a nombres f.
Sin. compl.: agrafia per a dígits i nombres f., alèxia-agrafia numèrica f.
en alexia and agraphia for numbers subst.
es acalculia con alexia y agrafĂ­a para dĂ­gitos y nĂşmeros f.

acalcúlia amb alèxia i agrafia per a nombres f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Alteració que provoca una modificació de la capacitat de realitzar operacions aritmètiques a causa de les dificultats manifestades pels afectats per llegir o escriure nombres correctament.
Sin.: acalcúlia amb alèxia i agrafia f.
Sin. compl.: agrafia per a dígits i nombres f., alèxia-agrafia numèrica f.
en alexia and agraphia for numbers subst.
es acalculia con alexia y agrafĂ­a para dĂ­gitos y nĂşmeros f.

accent grĂ fic m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didĂ ctica de la llengua
en written accent subst.
es acento gráfico m., acento gramatical m.
fr accent graphique m.

accent grĂ fic m.
Glossari de termes gramaticals
Signe que s’escriu damunt de vocals tòniques en certs contextos i representa convencionalment l’accent de mot.
Nota: Pot ser agut (´) o greu (`); n’hi ha que són diacrítics.
Ex.: també, diríem, córrer, mútua; farà, pètal, fenòmens; bé, sòl
es acento gráfico m., tilde f.

acografia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
DescripciĂł cientĂ­fica dels remeis.

actor aficionat | actriu aficionada m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
Actor amateur | actriu amateur.
Sin. pref.: actor amateur | actriu amateur m. | f.

adaptació de la xarxa hidrogràfica a l’estructura f.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
Situació geomorfològica en què el traçat de la xarxa hidrogràfica és tributari del dispositiu estructural, és a dir, dels afloraments de roques resistents, de les zones de fractura, dels cabussaments, etc.
es adaptación de la red hidrográfica a la estructura
fr adaptation du réseau hydrographique à la structure

adenografia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
neurologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Tractat de les glĂ ndules o dels ganglis.

adenografia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
neurologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Radiografia de glĂ ndules o de ganglis.