Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veureafectació (DJC)
 dret
veureafectació de béns (DJC)
 dret processal
veuredesafectació (DJC)
 dret
veureneuropatia hereditària amb semiologia d’afectació d’altres sistemes (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 genètica
 malalties i síndromes
 neurologia
Cerca afectació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afectació f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte d’afectar.
Ex.: Afectació greu de l’activitat intel·lectual.
es afectación

afectació de béns c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
V.: embargament preventiu c. nom. m.

desafectació f.
Diccionari jurídic
dret
Acció i efecte de desafectar.
Ex.: Desafectació de béns.
es desafectación

neuropatia hereditària amb semiologia d’afectació d’altres sistemes f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
genètica
malalties i síndromes
neurologia
Cadascuna de les neuropaties associades amb trastorns del metabolisme lipídic (leucodistròfia metacromàtica, abetalipoproteïnèmia, malaltia de Tangier, malaltia de Refsum, angioqueratoma corporal difús), amb porfíries (porfíria aguda intermitent, porfiria variegata, coproporfíria hereditària), amb trastorns de la reparació del DNA (xerodèrmia pigmentada, ataxiatelangièctasi, síndrome de Cockayne), amb encefalopaties mitocondrials (malaltia de Leber, neuropatia amb atàxia i retinitis pigmentària, síndrome mioneurogastrointestinal) i amb atàxies hereditàries. En aquesta categoria clínica, també s’hi poden incloure la neuropatia braquial recurrent, la neuropatia axònica gegant, la neuroacantocitosi i la síndrome de Chédiak-Higashi.