Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (4 registres)
veureagonia (DEM)
 angiologia
 conceptes generals i de suport
 neurologia
 pneumologia
veureAragonià (DGEOL)
 geologia històrica
veureAragonià1 (TTG)
 geologia
veurearagonià | aragoniana2 (TTG)
 geologia
Cerca agonia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agonia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
conceptes generals i de suport
neurologia
pneumologia
Període de transició entre la vida i la mort, que apareix en la fase final de moltes malalties i en el qual subsisteixen i prenen unes característiques determinades les funcions vegetatives (respiratòria, circulatòria i nerviosa) mentre que, per una deficient irrigació del cervell, desapareixen les funcions de l’intel·lecte.
Sin. compl.: basca de la mort
de Todeskampf
en agony
es agonía
fr agonie
it agonia

Aragonià m.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Unitat mastològica del Miocè continental (Cenozoic), amb categoria de superestatge (i superedat), situada damunt l’Agenià i sota el Vallesià; comprèn l’Orleanià i l’Astaracià i és equivalent dels estatges marins Burdigalià (part), Languià i part inf. del Serraval·lià. MN4 a MN7-8. Proposada per V. Fahlbusch (1975) [Fig. 2U].
en Aragonian
es Aragoniense
fr Aragonien

Aragonià1 m.
Una taula dels temps geològics
geologia
Unitat mastològica del Miocè continental (Cenozoic), amb categoria de superstatge (i superedat), proposada per V. Fahlbusch (1975) i precisada després per R. Daams, M. Freudenthal i A. van de Weerd (1977), que engloba els estatges Orleanià i Astaracià, els quals equivalen als estatges marins del Burdigalià, Languià i part del Serraval·lià; biozones o edats mastològiques MN.3 a MN.8 de Mein. L'estratotip és a la depressió de Calataiud-Terol, segons un perfil que, de SW a NE, passa a 900 m a l'E de Villafeliche, prop de Daroca (prov. de Saragossa), i va cap a la carretera de Daroca a Saragossa, km 232-231. Seguint la nomenclatura antiga, l'Aragonià seria l'equivalent del Burdigalià continental, Vindobonià i Sarmatià. Tindria com a biohoritzons l'aparició de l'Anchitherium, a la base, i la de l'Hipparion, al sostre.
en Aragonian subst.
es Aragoniense m.
fr Aragonien m.

aragonià | aragoniana2 adj.
Una taula dels temps geològics
geologia
Relatiu o pertanyent a l'Aragonià1.