Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureal·lucinació (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 semiologia
veureal·lucinació antagònica (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 semiologia
veureal·lucinació associada (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 semiologia
veureal·lucinació auditiva (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 semiologia
veureal·lucinació cenestèsica (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 semiologia
veureal·lucinació cinestèsica (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 semiologia
veureal·lucinació complexa (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 semiologia
veureal·lucinació del monyó (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 semiologia
veureal·lucinació depressiva (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 semiologia
veureal·lucinació elemental (DEM)
 neurologia
 psiquiatria
 semiologia
Cerca al·lucinació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

al·lucinació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
semiologia
Percepció d’un objecte o d’un estímul exterior inexistents, considerats pel subjecte com a reals. Hi ha un grup d’al·lucinacions dites fisiològiques com són els somnis i les al·lucinacions hipnagògiques. La resta, i segons la causa, poden ésser dividides en tres grups: degudes a lesions de receptors, vies i centres nerviosos, degudes a l’administració de substàncies psicodislèptiques, i degudes a trastorns mentals.
Sin. compl.: percepció imaginària
de Halluzination
en hallucination
es alucinación
fr hallucination
it allucinazione

al·lucinació antagònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
semiologia
Al·lucinació auditiva verbal en la qual algunes veus s’oposen a d’altres; unes injurien el subjecte, mentre que d’altres l’animen, etc. Són observades en la psicosi al·lucinatòria crònica.

al·lucinació associada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
semiologia
Cadascuna de les que se succeeixen en un ordre lògic.
Sin. compl.: al·lucinació reflexa

al·lucinació auditiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
semiologia
Trastorn mental consistent en la percepció de frases o altres sons amb significat, que són inexistents i la persona afectada percep com a reals.
Sin. compl.: al·lucinació acústica

al·lucinació cenestèsica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
semiologia
Al·lucinació que afecta la percepció i l’esquema del propi cos.

al·lucinació cinestèsica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
semiologia
Al·lucinació que afecta la percepció dels moviments del propi cos.
Sin. compl.: al·lucinació psicomotriu

al·lucinació complexa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
semiologia
Percepció de sensacions complexes, com audició de melodies, visió de persones o paisatges, etc.

al·lucinació del monyó f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
semiologia
Al·lucinació cenestèsica en què hom percep un membre amputat (membre fantasma).

al·lucinació depressiva f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
semiologia
Al·lucinació que apareix en el curs d’una depressió.

al·lucinació elemental f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
psiquiatria
semiologia
Percepció de sensacions elementals, com audició de sorolls (acúfens), visió de llums o d’espurnes (fotòpsies), etc.