Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (41 registres)
veurealcohòlic -a (DEM)
 química
veurealcohòlic -a (DEM)
 química
veurealcohòlic -a (DEM)
 malalties i síndromes
 química
veureamència alcohòlica de Stearns (DEM)
 farmacologia
 malalties i síndromes
 neurologia
 salut mental
veureanalcohòlic -a (DEM)
 malalties i síndromes
 química
veureantialcohòlic -a (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 farmacologia
 neurologia
 salut mental
veureatròfia cerebel·losa dels alcohòlics (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 farmacologia
 malalties i síndromes
 neurologia
veurebeguda alcohòlica (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecetoacidosi alcohòlica (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrició
 semiologia
veurecirrosi alcohòlica (DEM)
 anatomia patològica
 endocrinologia i nutrició
 gastroenterologia
 salut mental
Cerca alcohòlic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alcohòlic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Relatiu o pertanyent als alcohols en general; que conté alcohol.
de alkoholisch
en alcoholic
es alcohólico
fr alcoolique
it alcoolico

alcohòlic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Relatiu o pertanyent a l’etanol; que conté etanol.
de alkoholisch
en alcoholic
es alcohólico
fr alcoolique
it alcoolico

alcohòlic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
química
Dit de la persona que abusa habitualment de les begudes alcohòliques, que pateix alcoholisme.

amència alcohòlica de Stearns f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
malalties i síndromes
neurologia
salut mental
Forma d’alienació alcohòlica temporal caracteritzada per alteracions emocionals menors que en el delirium tremens, però de més llarga durada i amb confusió mental i amnèsia més intensa.
Sin. compl.: confusió de Stearns

analcohòlic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
química
No alcohòlic.

antialcohòlic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
farmacologia
neurologia
salut mental
Vegeu tractament antialcohòlic.

atròfia cerebel·losa dels alcohòlics f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
farmacologia
malalties i síndromes
neurologia
Síndrome clínica molt semblant a l’atròfia cerebel·losa cortical de predomini vermià que es presenta en malalts etílics, associada amb altres signes neurològics d’alcoholisme (polineuritis alcohòlica, síndrome de Korsakov, encefalopatia de Wernicke), d’instauració ràpida i originada per carència.

beguda alcohòlica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Beguda que conté alcohol etílic en quantitat superior al 2 %. Les begudes alcohòliques són obtingudes per acció de microorganismes sobre un producte agrícola com a substrat, i un tractament posterior. La principal fermentació alcohòlica és la produïda per acció de llevats del gènere sacaromices. Els llevats, desenvolupats de primer en una certa aerobiosi, actuen després anaeròbicament, i per fermentació alcohòlica converteixen els sucres en etanol, l’alcohol etílic.

cetoacidosi alcohòlica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
semiologia
Cetoacidosi observada en l’alcololisme crònic i induïda per una ingestió elevada i recent d’alcohol, per una ingesta alimentària escassa o per vòmits recurrents. El cos cetònic predominant és l’àcid betahiroxibutíric. S’associa sovint amb alcalosi respiratòria per una síndrome d’abstinència o per una pneumònia d’aspiració.

cirrosi alcohòlica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
endocrinologia i nutrició
gastroenterologia
salut mental
Cirrosi produïda a conseqüència de l’alcoholisme crònic. En una primera fase només hi ha infiltració grassa; després es va produint una cirrosi atròfica. Hom dubta que l’alcohol en sigui l’única causa; és més probable que hi contribueixin deficiències nutritives.