Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 212 (2.117 registres)
veurea contrallit (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurea destall (DJC)
 dret
veurea tall de (DJC)
 dret
veureabaixallengües (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 odontoestomatologia
 otorinolaringologia
veureabarralló (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
veureAbell-Kendall (DEM)
 epònims
veureabeurall (DRAMAD)
 ramaderia
veureaccident de treball (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureacne de Mallorca (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 malalties i síndromes
veureacte fallit (DEM)
 salut mental
Cerca all a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a contrallit loc. adv.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
1. En la direcció presa en sentit contrari o normal a l’estratificació, és a dir, tallant els estrats.
2. En una obra de construcció, en posició invertida, vertical o obliqua a l’estratificació interna pròpia que la pedra o el carreu tenien quan eren a la pedrera.
es a contralecho
fr en délit

a destall loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A preu fet1.
Ex.: A la fàbrica treballa a destall.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

a tall de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A manera de.
Ex.: A tall de resum ens contà que l’havien absolt de totes les acusacions, però no entrà en detalls. A tall de conclusió, s’ha destacat que la crisi ha servit per a reduir els costos significativament.
Sin. pref.: a manera de loc. prep.
es a manera de, a modo de

abaixallengües m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
odontoestomatologia
otorinolaringologia
Instrument semblant a una espàtula recta o colzada, utilitzat per a deprimir la llengua per tal de practicar la inspecció de la gola.
Sin. compl.: depressor lingual
en tongue depressor
es depresor lingual

abarralló m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
Nòdul flebític en una variça.

Abell-Kendall n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu mètode d’Abell-Kendall.

abeurall m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Aliment molt clar, obtingut d’una barreja de cereals i aigua, que es dóna al bestiar i l’aviram.
Sin. compl.: abeuratge m.
es brebaje m.

accident de treball c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Accident que un treballador o una treballadora per compte d’altri sofreix amb motiu o a conseqüència de la feina que executa.
Sin. compl.: accident laboral c. nom. m.
V. t.: accident no laboral c. nom. m., malaltia comuna c. nom. f., malaltia professional c. nom. f.
es accidente de trabajo, accidente laboral

acne de Mallorca f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
malalties i síndromes
Forma rara d’acne que es presenta a l’estiu, deguda a l’acció dels raigs ultraviolats, caracteritzada per pàpules petites eritematoses i queratòtiques que apareixen en zones fotoexposades, amb absència de barbs o pústules.
Sin. compl.: acne estival

acte fallit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Comportament anormal d’un subjecte que falla alguns actes (lapsus, oblits, pèrdua d’objectes, etc.), que habitualment fa de manera correcta. Aquests errors poden ésser causats per distracció, cansament o excitació; segons Freud, són manifestacions emmascarades de desigs inconscients.