Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veurealmodĂ­1 (DJC)
 dret mercantil
veurealmodĂ­2 (DJC)
 història del dret
veurealmodinatge (DJC)
 història del dret
veureoftalmodiafanoscopi (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 oftalmologia
veureoftalmodiagnòstic (DEM)
 oftalmologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureoftalmodiastòmetre (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 oftalmologia
veureoftalmodinamòmetre (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 oftalmologia
veureoftalmodinamòmetre de Bailliart (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 oftalmologia
veureoftalmodinamòmetre de succió (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 oftalmologia
veureoftalmodinamometria (DEM)
 oftalmologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca almodĂ­ a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

almodĂ­1 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Mesura de capacitat pròpia del País Valencià per a àrids equivalent a sis cafissos.
Sin. compl.: almudĂ­ m.
es almud

almodĂ­2 m.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Establiment destinat al dipòsit i la compravenda de blat i altres cereals.
es ambuesta, ambueza

almodinatge m.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Impost que, durant l’edat mitjana, gravava la venda de cereals.
es almodinaje

oftalmodiafanoscopi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
oftalmologia
Aparell per a examinar el pol posterior de l’ull mitjançant la transil·luminació a través de la cavitat bucal.

oftalmodiagnòstic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Diagnòstic per oftalmoreacció.
Sin. compl.: oftalmodiagnosi

oftalmodiastòmetre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
oftalmologia
Aparell per a determinar la distància a què han d’ésser col·locats els centres dels cristalls correctors muntats en unes ulleres.

oftalmodinamòmetre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
oftalmologia
Aparell per a practicar l’oftalmodinamometria.

oftalmodinamòmetre de Bailliart m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
oftalmologia
Aparell per a mesurar les pressions sistòlica i diastòlica de l’artèria central de la retina.

oftalmodinamòmetre de succió m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
oftalmologia
Aparell proveït d’un disc aspirador amb el qual es modifica la pressió intraocular durant l’examen de l’artèria central de la retina.

oftalmodinamometria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Mesura de la pressió sanguínia a l’artèria central de la retina; de gran valor per a conèixer el grau de permeabilitat de les caròtides.