Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (44 registres)
veureamputació amb penjall (DEM)
 cirurgia
veureamputació àmnica (DEM)
 embriologia
veureamputació cinemàtica (DEM)
 cirurgia
 traumatologia i ortopèdia
veureamputació circular (DEM)
 cirurgia
veureamputació congènita (DEM)
 embriologia
veureamputació d’Abrashanow (DEM)
 cirurgia
veureamputació d’Alanson (DEM)
 cirurgia
veureamputació d’Alouette (DEM)
 cirurgia
veureamputació d’Elgart (DEM)
 cirurgia
veureamputació de Béclard (DEM)
 cirurgia
Cerca amputació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amputació amb penjall f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Amputació en què hom deixa un penjall cutani o musculocutani per cobrir l’extrem ossi seccionat. Aquest penjall, que pot ésser únic o doble, pot ésser obtingut per incisió oval o rectangular dels teixits.

amputació àmnica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Amputació congènita deguda a una brida àmnica constrictora.

amputació cinemàtica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
traumatologia i ortopèdia
Amputació en què els músculs del monyó són disposats de manera que puguin actuar de motor de l’aparell ortopèdic que haurà de substituir el membre amputat.
V.: amputació cineplàstica f., amputació cineprotètica f.

amputació circular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Amputació amb un sol penjall en què hom fa un tall circular perpendicular a l’eix de l’extremitat.

amputació congènita f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Amputació que apareix ja al moment del naixement, i que hom atribueix sovint a l’acció d’una brida àmnica.
Sin. compl.: amputació intrauterina

amputació d’Abrashanow f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Amputació osteoplàstica de l’extremitat inferior a nivell dels còndils femorals en què hom pren un empelt ossi de la cara posterior de la tíbia.

amputació d’Alanson f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Amputació circular en què hom deixa un monyó amb forma de con invertit.

amputació d’Alouette f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Amputació amb penjall doble a nivell de l’articulació del maluc; el penjall extern, semicircular, va a tapar el trocànter major, i l’intern s’estén de dintre cap a fora.
Sin. compl.: operació d’Alouette

amputació d’Elgart f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Amputació cinemàtica de l’extremitat superior a nivell del braç.

amputació de Béclard f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
Amputació que és feta a nivell de l’articulació de l’anca tallant de primer el penjall posterior.