Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (18 registres)
veureanèmic -a (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 malalties i síndromes
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureanèmic -a (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 malalties i síndromes
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureantianèmic (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 farmacologia
 hematologia i hemoteràpia
veureantianèmic -a (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 farmacologia
 hematologia i hemoteràpia
veurecardiopatia anèmica (DEM)
 cardiologia
 hematologia i hemoteràpia
 malalties i síndromes
veurecataforesi anèmica (DEM)
 farmacologia
 hematologia i hemoteràpia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuredispèpsia anèmica (DEM)
 gastroenterologia
 hematologia i hemoteràpia
veurefactor antianèmic (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 endocrinologia i nutrició
veureflebitis anèmica (DEM)
 angiologia
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
veurefons d’ull anèmic (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca anèmic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anèmic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
malalties i síndromes
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Relatiu o pertanyent a l’anèmia.

anèmic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
malalties i síndromes
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Que pateix d’anèmia.

antianèmic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
farmacologia
hematologia i hemoteràpia
Agent antianèmic.

antianèmic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
farmacologia
hematologia i hemoteràpia
Que contraresta o és preventiu de l’anèmia.

cardiopatia anèmica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
hematologia i hemoteràpia
malalties i síndromes
Cardiopatia isquèmica que es produeix, probablement, com a conseqüència d’una anèmia crònica i greu.

cataforesi anèmica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
hematologia i hemoteràpia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Cataforesi que hom aplica sobre una extremitat de la qual prèviament hom ha extret la sang mitjançant un embenat d’Esmarch.

dispèpsia anèmica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
hematologia i hemoteràpia
Dispèpsia que acompanya les anèmies: aquílica en l’anèmia perniciosa, hiperclorhídrica en les ferropèniques.

factor antianèmic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
endocrinologia i nutrició
Substància específica, emmagatzemada en el fetge, resultat de la unió dels factors intrínsec i extrínsec. Passa a la sang i estimula, a la medul·la òssia, la maduració dels eritròcits.

flebitis anèmica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
hematologia i hemoteràpia
semiologia
Associació de flebitis amb anèmia o clorosi. També era anomenada flebitis cloròtica.
Sin. compl.: flebitis cloròtica

fons d’ull anèmic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Aparença del fons d’ull que hom observa en casos d’anèmia. La papil·la és molt pàl·lida i els vasos retinals d’un color rosat clar són transparents, i difícilment es distingeixen les artèries de les venes. Les branques vasculars més primes no són visibles, i el fons és de color groc terrós i molt granellut. Hom pot detectar-hi un anell coroïdal molt aparent en la vora temporal de la papil·la.