Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (27 registres)
veureacianòpsia (DEM)
 neurologia
 oftalmologia
veureambliopia ex anopsia (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 oftalmologia
 pediatria
veureambliopia ex anopsia anisometròpica (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
 oftalmologia
 pediatria
veureanòpsia (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 oftalmologia
veurecianòpsia (DEM)
 oftalmologia
veurehemianòpsia (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
 oftalmologia
veurehemianòpsia absoluta (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
 oftalmologia
veurehemianòpsia altitudinal (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
 oftalmologia
veurehemianòpsia binasal (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
 oftalmologia
veurehemianòpsia bitemporal (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
 oftalmologia
Cerca anòpsia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acianòpsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
oftalmologia
Impossibilitat de distingir el color blau, acianoblèpsia.
Sin. compl.: acianoblèpsia
de Blaublindheit
en acyanoblepsia
es acianoblepsia
fr acyanoblepsie
it acianoblessia

ambliopia ex anopsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
oftalmologia
pediatria
Ambliopia que és conseqüència de la manca d’ús d’un ull per causa d’un obstacle visual (cataracta congènita, oclusió mantinguda, ptosi palpebral, etc.).

ambliopia ex anopsia anisometròpica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
oftalmologia
pediatria
Ambliopia deguda a la manca d’utilització d’un ull; es dóna en l’anisometropia (diferència notable de refracció entre els dos ulls) i s’explica perquè el cervell utilitza primordialment la imatge que prové de l’ull millor.

anòpsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
oftalmologia
Manca o insuficiència de vista.

cianòpsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Alteració de la vista en què hom veu tots els objectes de color blau.
Sin. compl.: cianopia, visiĂł blava
de Blausehen, Zyanopsie
en cyanopsia
es cianopsia
fr cyanopsie
it cianopsia

hemianòpsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
oftalmologia
Visió deficient o ceguesa en una meitat del camp visual, a conseqüència d’una lesió de la via òptica.
Sin. compl.: hemiablèpsia, hemiamaurosi, hemianopia, hemiopia, hemiscotoma, hemiscotosi
de Halbblindheit
en hemianopsia
es hemianopsia
fr hémianopsie
it emianopsia

hemianòpsia absoluta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
oftalmologia
Hemianòpsia en què la ceguesa és total per a la llum, la forma i el color en el camp afectat.

hemianòpsia altitudinal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
oftalmologia
Hemianòpsia que afecta la meitat superior o inferior del camp visual, hemianòpsia horitzontal.
Sin. compl.: hemianòpsia horitzontal

hemianòpsia binasal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
oftalmologia
Ceguesa de la meitat nasal dels dos camps visuals.

hemianòpsia bitemporal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
oftalmologia
Ceguesa de la meitat temporal dels dos camps visuals.