Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (60 registres)
veureacroanestèsia (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureanestèsia (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 neurologia
 semiologia
veureanestèsia (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 neurologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureanestèsia amb hipotensió controlada (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 hematologia i hemoteràpia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureanestèsia caudal (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 Ã²rgans i sistemes
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureanestèsia cortical cerebral (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 neurologia
 semiologia
veureanestèsia de Hirschel (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 neurologia
veureanestèsia de Kulenkampff (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 neurologia
veureanestèsia de les lesions del tronc cerebral (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 neurologia
 semiologia
veureanestèsia de sella (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
 semiologia
Cerca anestèsia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acroanestèsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Pèrdua de sensació a les extremitats.

anestèsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
semiologia
Trastorn neurològic caracteritzat per una manca de sensibilitat. Pot atènyer aïlladament una o diverses de les modalitats de la sensibilitat: superficial (cutània o exteroceptiva), profunda (propioceptiva) i visceral (vegetativa o interoceptiva). L’estudi antomotopogràfic de les anestèsies comprèn les alteracions dels nervis perifèrics (anestèsia truncal), les anestèsies radiculars, les lesions de la banya posterolateral de la medul·la (anestèsia dissociada), les lesions del cordó anterolateral de la medul·la (anestèsia dissociada), les lesions del cordó posterior de la medul·la (dissociació tabètica), les lesions del tronc cerebral, l’anestèsia talàmica i les lesions del còrtex cerebral.
de Anästhesie, Betäubung
en anesthesia
es anestesia
fr anesthésie
it anestesia

anestèsia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
neurologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Pèrdua reversible de la sensibilitat a causa d’una depressió farmacològica de la funció del sistema nerviós central o perifèric.
de Anästhesie, Betäubung
en anesthesia
es anestesia
fr anesthésie
it anestesia

anestèsia amb hipotensió controlada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
hematologia i hemoteràpia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Anestèsia general associada amb hipotensió arterial aconseguida expressament per tal de minvar l’hemorràgia quirúrgica. Els agents hipotensors emprats són el nitroprussiat sòdic, la nitroglicerina, la hidralazina, el trimetafan i l’adenosina. Aquest procediment és emprat durant la reparació d’un aneurisma cerebral, la resecció d’un tumor cerebral, l’artroplàstia total del maluc, la laminectomia radical i altres intervencions quirúrgiques associades amb pèrdua sanguínia significativa.

anestèsia caudal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
òrgans i sistemes
tècniques diagnòstiques i de tractament
Anestèsia regional exercida en injectar un anestèsic local en l’espai caudal (porció sacra de l’espai epidural), l’accés del qual s’efectua a través de l’hiat sacre.
Sin. compl.: anestèsia epidural caudal

anestèsia cortical cerebral f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
semiologia
Conjunt d’alteracions de la sensibilitat observada en les lesions del còrtex cerebral del lòbul parietal. Hom observa síndromes d’hemihipoestèsia, a vegades segmentàries, que afecten una sola extremitat, i àdhuc adopten la distribució radicular (anestèsia pseudoradicular d’origen central). S’associa amb parestèsies i a vegades amb dolor, en forma de descàrregues parestèsiques molt intenses (epilèpsia sensitiva).

anestèsia de Hirschel f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
Anestèsia del plexe braquial per via axil·lar.

anestèsia de Kulenkampff f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
Anestèsia del plexe braquial per via subclavicular.

anestèsia de les lesions del tronc cerebral f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
semiologia
Hemianestèsia alterna (anestèsia contralateral de la meitat del tronc i extremitats i anestèsia homolateral de la meitat de la cara), si la lesió se situa en la porció inferior de la protuberància anular o en el bulb raquidi, seu del nucli d’origen del trigemin, o bé hemianestèsia contralateral de tota la meitat del cos, si la lesió rau per sobre del dit nucli (porció superior de la protuberància o peduncle cerebral). Segons si les vies de la sensibilitat termodolorosa o de la sensibilitat profunda resten afectades o no, existirà una dissociació siringomièlica o bé tabètica.

anestèsia de sella f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
òrgans i sistemes
semiologia
Anestèsia del perineu i de les natges observada en les síndromes de compressió de la cua de cavall (hèrnia discal, neurofibroma de les arrels sacres inferiors, ependimoma del fil terminal, etc.).
en saddle anesthesia
es anestesia en silla de montar