Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (36 registres)
veureaccident anestèsic (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 pneumologia
veureacrocianosi crònica anestèsica (DEM)
 angiologia
 dermatologia
 neurologia
veureanestèsic (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 neurologia
veureanestèsic -a (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 neurologia
veureanestèsic local (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 neurologia
veureaparell anestèsic (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 material mèdic i ortopèdic
 neurologia
veureblocatge anestèsic (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
veureblocatge anestèsic celíac (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 oncologia i radioteràpia
veureblocatge anestèsic del gangli estrellat (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
veureblocatge anestèsic del simpàtic (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
Cerca anestèsic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accident anestèsic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
pneumologia
Complicació sobtada sorgida durant la pràctica d’una anestèsia, que ocasionalment pot conduir a la mort de la persona afectada. En els darrers 30 anys, l’índex de mortalitat anestèsica ha disminuït d’1 o 2 morts per cada 3.000 anestèsies, fins a 1 per cada 20.000. Les causes dels accidents anestèsics poden ésser predictibles o impredictibles. Exemples d’aquestes darreres inclouen la síndrome de la mort sobtada, reaccions farmacològiques idiosincràtiques fatals, o qualsevol circumstància indesitjable malgrat un manejament adequat. La majoria dels accidents són, això no obstant, prevenibles i imputables a un error humà més que no pas a un mal funcionament de l’equipament anestèsic. La majoria dels accidents s’associen amb fenòmens respiratoris adversos: ventilació inapropiada, extubació prematura, intubació esofàgica inadvertida, de connexió del circuit de respiració, sovint localitzada en el connector del tub endotraqueal. La hipòxia per fallida dels sistemes de ventilació del malalt és probablement la causa més freqüent de parada cardíaca intraoperatòria. Una complicació important és l’aspiració del contingut gàstric vers les vies respiratòries produïda per una alteració reflexa (intoxicació farmacològica, anestèsia general, encefalopatia o malaltia neuromuscular prèvies) o una anatomia faríngia o esofàgica anormal (hèrnia hiatal, esclerodèrmia, embaràs, obesitat). Els accidents deguts a errors humans inclouen l’ús equivocat de fàrmacs anestèsics, relaxants musculars o fàrmacs ressuscitadors, carregats prèviament en xeringues, i els anomenats errors de fixació (ignorància dels problemes crítics per atenció inapropiada i focalitzada cap a problemes de menor importància). Un altre accident anestèsic és representat per les reaccions anafilàctiques induïdes pels fàrmacs anestèsics o pels expansors del plasma emprats durant la intervenció anestèsica, la incidència de les quals és estimada en una proporció que oscil·la entre 1 : 5.000 i 1 : 25.000.

acrocianosi crònica anestèsica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
dermatologia
neurologia
Acrocianosi que s’acompanya de sensació d’entumiment de les parts afectades.

anestèsic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
neurologia
Fàrmac que, en produir narcosi, analgèsia general, relaxament i pèrdua de la sensibilitat conscient, fa possible l’anestèsia. Actua sobre les cèl·lules nervioses cerebrals i pot ésser administrat per via endovenosa, inhalatòria o rectal.
V. t.: anestèsia general f.
de Narkosemittel
en anesthetic
es anestésico
fr anesthésique
it anestetico

anestèsic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
neurologia
Relatiu o pertanyent a l’anestèsia o als anestèsics.

anestèsic local m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
neurologia
Fàrmac emprat per a produir anestèsia local.
V. t.: anestèsia general f.

aparell anestèsic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
material mèdic i ortopèdic
neurologia
Vegeu anestèsia general.

blocatge anestèsic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
Blocatge farmacològic sobre la conducció dels impulsos nerviosos aconseguit per injecció d’una solució d’anestèsic local a les proximitats d’un nervi o d’un plexe nerviós, d’un gangli vegetatiu o de la medul·la espinal.
V. t.: anestèsia truncal f.

blocatge anestèsic celíac m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
oncologia i radioteràpia
Blocatge anestèsic del plexe celíac emprat en el dolor visceral, especialment en neoplàsies malignes abdominals (carcinoma pancreàtic, metàstasis ganglionars posteriors, etc.). D’ordinari la tècnica bloca també la cadena simpàtica lumbar.

blocatge anestèsic del gangli estrellat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
Blocatge simpàtic del gangli cervical inferior i del primer gangli dorsal, per via paratraqueal, emprat ocasionalment en el tractament de la distròfia reflexa dels membres superiors. L’emplaçament correcte de l’anestèsic local produeix un augment de la temperatura de l’extremitat ipsilateral i l’aparició d’una síndrome de Bernard Horner. Actualment no gaudeix de gaire predilecció a causa de les complicacions, eventualment greus, que poden presentar-se (pneumotòrax, aturada cardíaca).
Sin. compl.: blocatge anestèsic cervicodorsal, blocatge cervicodorsal

blocatge anestèsic del simpàtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
Blocatge anestèsic de les fibres nervioses simpàtiques emprat per a definir la participació del sistema simpàtic en un pacient que sofreix d’un dolor determinat i, possiblement, per a proporcionar un alleugeriment del dit dolor a llarg termini. Les principals indicacions són la distròfia reflexa, el dolor visceral, la neuràlgia aguda herpètica, la neuràlgia postherpètica i la malaltia vascular perifèrica. Comprèn el blocatge anestèsic celíac, el blocatge anestèsic esplàncnic, el blocatge anestèsic simpàtic lumbar, el blocatge anestèsic hipogàstric i el blocatge anestèsic regional intravenós.