Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureanimació (LBC)
 cinema
veureanimació assistida per ordinador (LBC)
 cinema
veureanimació limitada (LBC)
 cinema
veurecinema d’animació (LBC)
 cinema
veurereanimació (DEM)
 conceptes generals i de suport
 farmacologia
 material mèdic i ortopèdic
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurereanimació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurereanimació cardiopulmonar (DEM)
 cardiologia
 pneumologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurereanimació del nadó (DEM)
 cardiologia
 pediatria
 pneumologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurereanimació mèdica (DEM)
 conceptes generals i de suport
 farmacologia
veurereanimació neurorespiratòria (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
 pneumologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca animació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

animació f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en animation subst.
es animación f.
fr animation f.

animació assistida per ordinador f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en animatics subst., computer-assisted animation subst.
es animación por ordenador f.
fr animation assistée par ordinateur f., animation par ordinateur f., animatique f.

animació limitada f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en limited animation subst.
es animación limitada f.
fr animation limitée f.

cinema d’animació m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en animated cinema subst., animated film subst.
es cine de animación m.
fr cinéma d’animation m., film d’animation m.

reanimació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
farmacologia
material mèdic i ortopèdic
tècniques diagnòstiques i de tractament
Conjunt de mesures terapèutiques, medicamentoses o instrumentals, destinades a pal·liar la insuficiència o l’abolició de les grans funcions fisiològiques.
de Wiederbeleben
en resuscitation
es reanimación
fr réanimation
it rianimazione

reanimació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de tornar a la vida, al seu primer vigor; l’efecte.
de Wiederbeleben
en resuscitation
es reanimación
fr réanimation
it rianimazione

reanimació cardiopulmonar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
pneumologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Restabliment de l’activitat cardíaca i la ventilació pulmonar després de l’aturada cardíaca i de l’apnea aparegudes en cas de mort aparent (electrocució, asfíxia per immersió en un líquid, etc.). Bàsicament es fonamenta en la respiració artificial i el massatge cardíac a tòrax tancat.

reanimació del nadó f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
pediatria
pneumologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Reanimació que hom efectua en nadons apneics o de respiració i activitat cardíaca alterades fins al punt de comprometre les funcions vitals.

reanimació mèdica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
farmacologia
Reanimació que hom ha d’efectuar per motius no quirúrgics i hom basa, sobretot, en mitjans medicamentosos.

reanimació neurorespiratòria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
pneumologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Conjunt de mesures terapèutiques (bàsicament, fonamentades en l’ús de respiradors de pressió negativa o de pressió positiva) nascudes arran dels problemes de tractament que motivaren les formes respiratòries de la poliomielitis. Posteriorment el camp d’indicacions fou ampliat a certes formes de miastènia, miopaties, tètan, etc.