Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veure3-metilcolantrè (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 farmacologia
 oncologia i radioteràpia
veureantre (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureantre (DEM)
 anatomia
 Ã²rgans i sistemes
veureantre cardíac (DEM)
 anatomia
 otorinolaringologia
veureantre mastoïdal (DEM)
 anatomia
 otorinolaringologia
veureantre pilòric (DEM)
 gastroenterologia
veureantrectomia (DEM)
 cirurgia
 gastroenterologia
 odontoestomatologia
veureAntrept (VMCS)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
veureciclopentanfenantrè (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 química
veurecolantrè (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 oncologia i radioteràpia
Cerca antre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

3-metilcolantrè m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
farmacologia
oncologia i radioteràpia
Hidrocarbur altament cancerigen, de fórmula C21H16, que pot derivar químicament dels àcids còlic o desoxicòlic o del colesterol. Té propietats estrògenes.

antre m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Caverna, cova1.
es antro
fr antre

antre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
òrgans i sistemes
Cavitat o cambra anatòmica, especialment dins un os.
de Antrum
en antrum
es antro
fr antre
it antro
la antrum

antre cardíac m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
otorinolaringologia
Denominació immoderada de l’extrem distal de l’esòfag, més ample normalment que la resta de l’òrgan.
Sin. compl.: dilatació epifrènica de l’esòfag
en forestomach

antre mastoïdal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
otorinolaringologia
Cel·la mastoïdal central de la porció mastoïdal de l’os temporal al voltant de la qual es disposen les altres cel·les mastoïdals més petites. És continuació immediata del conducte timpanomastoïdal i, per tant, comunica amb la caixa del timpà. És comprès entre l’escata (porció retromeàtica) i el penyal.
Sin. compl.: antre timpànic

antre pilòric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
Porció horitzontal de l’estómac, continuació del cos gàstric, en forma d’embut, el punt estret del qual corresponia al pílor. Alguns anatòmics antics en distingien dues regions, el vestíbul pilòric i el conducte pilòric que el continua, distinció purament arbitrària. La seva mucosa posseeix glàndules, anomenades antrals o pilòriques, semblants a les del càrdies, que contenen cèl·lules mucoses i cèl·lules endocrines. Les cèl·lules endocrines antrals contenen diversos pèptids, com és ara la gastrina (cèl·lules G) i la somatostatina (cèl·lules D). La innervació parasimpàtica de l’antre és constituïda pels nervis anterior i posterior de Latarjet, procedents dels vagues.
Sin. compl.: antre, antre de Willis, antre gàstric, pol inferior de l’estómac
la antrum

antrectomia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
gastroenterologia
odontoestomatologia
Extirpació quirúrgica d’un antre, especialment del mastoïdal o del gàstric. L’antrectomia gàstrica combinada amb vagotomia és una excel·lent intervenció per a l’úlcera pèptica duodenal; comprèn la resecció de l’antre gàstric, el pílor i la porció juxtapilòrica del bulb duodenal.

Antrept n. pr. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
en Anthrept n. pr.
es Anthrept n. pr. m.
fr Anthrept n. pr. m.

ciclopentanfenantrè m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
química
Carbohidrat resultant de la fusió de tres anells benzènics i un de ciclopentà. Constitueix l’esquelet dels esteroides.
en cyclopentenephenanthrene

colantrè m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
oncologia i radioteràpia
Hidrat de carboni pentacíclic, de fórmula C20H14, d’estructura similar a la dels àcids biliars i de l’antracè, que té poder carcinogen.