Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureapèndix caudal (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
veureapèndix costiforme (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 traumatologia i ortopèdia
veurefol·licle limfàtic agregat de l’apèndix vermiforme (DEM)
 gastroenterologia
 hematologia i hemoterĂ pia
 histologia
veurehidroapèndix (DEM)
 anatomia patològica
 gastroenterologia
veuremesoapèndix (DEM)
 gastroenterologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureorifici de l’apèndix (DEM)
 gastroenterologia
 Ă˛rgans i sistemes
Cerca apèndix a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

apèndix caudal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Prolongament de la columna vertebral, en forma de cua.

apèndix costiforme m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Cadascuna de les apòfisis transverses de les vèrtebres lumbars, formacions que són les homòlogues de les costelles toràciques.
Sin. compl.: apòfisi costiforme

fol·licle limfàtic agregat de l’apèndix vermiforme m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
hematologia i hemoterĂ pia
histologia
Cadascuna de les àrees de teixit limfoide, formades per l’agregació de diversos fol·licles limfàtics, que se situen a la submucosa de l’apèndix vermiforme.

hidroapèndix m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
gastroenterologia
Embassament serós dins l’apèndix.

mesoapèndix m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Làmina peritoneal de forma triangular que uneix l’apèndix al cec, mesenteríol.

orifici de l’apèndix m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Obertura de l’apèndix cecal a la llum del cec, situat a la confluència de les tres cintes o tènies musculars.
Sin. compl.: ostium appendicis vermiformis