Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureacudir en apel·lació (DJC)
 dret processal
veureadherir-se a l’apel·lació (DJC)
 dret penal
veureapel·lació1 (DJC)
 dret civil
 dret processal
veureapel·lació2 (DJC)
 dret canònic
veuredictar en apel·lació (DJC)
 dret penal
veureimpugnar en apel·lació (DJC)
 dret processal
veurepronunciar en apel·lació (DJC)
 dret penal
veurerecórrer en apel·lació (DJC)
 dret processal
veurerecurs d’apel·lació (VOCFOR)
 permisos, infraccions
veurerecurs d’apel·lació1 (DJC)
 dret civil
 dret processal
Cerca apel·lació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acudir en apel·lació c. v.
Diccionari jurídic
dret processal
Refutar una resolució judicial mitjançant la interposició d’un recurs d’apel·lació.
Ex.: La demandada no va poder acudir en apel·lació la sentència dictada pel jutge d’instància.
Sin. compl.: impugnar en apel·lació c. v., recórrer en apel·lació c. v.
es acudir en apelación

adherir-se a l’apel·lació c. v.
Diccionari jurídic
dret penal
En el procés judicial, el litigant que ha consentit una resolució, aprofitar-se de l’apel·lació interposada per un altre litigant per a impugnar els aspectes de la resolució que li són gravosos i contra els quals inicialment no havia recorregut.
Ex.: L’altra litigant es va adherir a l’apel·lació raonant, en l’escrit d’oposició, els punts en els quals creia que li era perjudicial l’acord.
es adherirse a la apelación

apel·lació1 f.
Diccionari jurídic
dret civil
dret processal
Recurs d’apel·lació1.
Ex.: Apel·lació contra una sentència.
Sin. pref.: recurs d’apel·lació1 c. nom. m.
es apelación

apel·lació2 f.
Diccionari jurídic
dret canònic
Recurs judicial que la llei posa a disposició de les parts per a impugnar una sentència que consideren injusta.
es apelación

dictar en apel·lació c. v.
Diccionari jurídic
dret penal
L’òrgan competent, emetre una resolució judicial a conseqüència d’un recurs d’apel·lació.
Ex.: L’Audiència Provincial de Barcelona ha dictat la sentència en apel·lació.
Sin. compl.: pronunciar en apel·lació c. v.
es dictar en apelación, pronunciar en apelación

impugnar en apel·lació c. v.
Diccionari jurídic
dret processal
Acudir en apel·lació.
Ex.: Desestimat el recurs pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’advocat de l’Estat va impugnar en apel·lació davant el Tribunal Suprem.
Sin. pref.: acudir en apel·lació c. v.
es impugnar en apelación

pronunciar en apel·lació c. v.
Diccionari jurídic
dret penal
Dictar en apel·lació.
Ex.: La resolució es va pronunciar en apel·lació.
Sin. pref.: dictar en apel·lació c. v.
es dictar en apelación, pronunciar en apelación

recórrer en apel·lació c. v.
Diccionari jurídic
dret processal
Acudir en apel·lació.
Ex.: Les resolucions del jutge de vigilància penitenciària en matèria d’execució de penes es poden recórrer en apel·lació i queixa davant el tribunal.
Sin. pref.: acudir en apel·lació c. v.
es recurrir en apelación

recurs d’apel·lació c. nom. m.
Vocabulari forestal
permisos, infraccions

recurs d’apel·lació1 c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
dret processal
Recurs ordinari i devolutiu que té per objecte que el tribunal jeràrquicament superior esmeni, d’acord amb el dret, la resolució del tribunal inferior.
Sin. compl.: apel·lació1 f.
es recurso de apelación