Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureaplanar (VOCFOR)
 esplanació, moviments de terres
 plantes, llavors i reproducció
veureaplanar (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureaplanar-se (DJC)
 dret processal
veureaplanar-se a la demanda (DJC)
 dret
veureassaplanar (DAGRIC)
 agricultura
Cerca aplanar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aplanar v. tr.
Vocabulari forestal
esplanació, moviments de terres
plantes, llavors i reproducció

aplanar v. tr.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Fer plana una superfície per efecte de l’erosió o de la sedimentació, o d’ambdós al mateix temps.
en to flatten, to level
es allanar, aplanar
fr aplanir

aplanar-se v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret processal
Conformar-se.
Ex.: L’acusat s’ha aplanat a la decisió del jutge.
Sin. compl.: assentir2 v. intr.
es allanar

aplanar-se a la demanda c. v.
Diccionari jurídic
dret
La persona demandada acceptar sense reserves ni condicions els fets o part dels fets de la demanda de l’actora, o bé conformar-s’hi.
Ex.: L’advocat ens ha recomanat que ens aplanem a la demanda.
Sin. compl.: assentir a la demanda c. v.
es allanarse a la demanda

assaplanar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Aplanar o igualar una superfície d’un terreny abans de sembrar-la.
es allanar v. tr.