Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 125 (1.244 registres)
veureacord marc (DJC)
 dret
veureacritarcs (DGEOL)
 paleontologia sistemĂ tica
veureadenoangiosarcoma (DEM)
 angiologia
 endocrinologia i nutriciĂł
 oncologia i radioterĂ pia
veureadenocarcinoma (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 oncologia i radioterĂ pia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureadenocarcinoma acinĂłs (DEM)
 histologia
 oncologia i radioterĂ pia
 pneumologia
veureadenocarcinoma ampul·lar (DEM)
 gastroenterologia
 histologia
 oncologia i radioterĂ pia
veureadenocarcinoma anal (DEM)
 anatomia patològica
 citologia
 gastroenterologia
 oncologia i radioterĂ pia
veureadenocarcinoma apendicular (DEM)
 gastroenterologia
 oncologia i radioterĂ pia
veureadenocarcinoma cervical (DEM)
 anatomia patològica
 obstetrĂ­cia i ginecologia
 oncologia i radioterĂ pia
veureadenocarcinoma colorectal (DEM)
 gastroenterologia
 neurologia
 oncologia i radioterĂ pia
Cerca arc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acord marc c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Acord normatiu al qual s’han de cenyir altres acords de caràcter més concret.
es acuerdo marco

acritarcs m. pl.
Diccionari de geologia
paleontologia sistemĂ tica
Protoctists, microscòpics, de posiciĂł taxonòmica incerta (rizòpodes, crisòfits, espores i posta d’animals), que constitueixen un dels grups fòssils mĂ©s antics que es coneixen; sĂłn esferoĂŻdals o discoĂŻdals, estan dotats d’espines forcades, sovint anastomosades, de mides compreses entre 7 i 150 μm, amb una obertura anomenada ’piloma’; sĂłn planctònics (o bentònics), encara que n’hi ha d’aigua dolça, que es conserven en la matèria orgĂ nica i que han viscut esp. del PrecambriĂ  a l’actual (amb l’apogeu al Proterozoic i al Paleozoic inferior, OrdoviciĂ  i SiluriĂ ); tenen poc valor estratigrĂ fic.
en acritarchs
es acritarcos
fr acritarches

adenoangiosarcoma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
endocrinologia i nutriciĂł
oncologia i radioterĂ pia
Angiosarcoma que afecta estructures glandulars.

adenocarcinoma m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
oncologia i radioterĂ pia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Carcinoma de les túniques mucoses revestides per un epiteli cilíndric i dels òrgans glandulars caracterizat per la presència d’un epiteli disposat en forma de glàndula d’una estructura molt primitiva. A vegades presenta una secreció de moc més o menys abundant, que s’acumula en les cavitats glandulars i, després, s’introdueix entre les cèl·lules epitelials i els intersticis del teixit connectiu, i ocasionalment s’emmagatzema en les pròpies cèl·lules neoplàstiques (cèl·lules d’anell sigil·lar).
de Adenokarzinom, DrĂĽsenkrebs
en adenocarcinoma
es adenocarcinoma
fr adénocarcinome
it adenocarcinoma

adenocarcinoma acinĂłs m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
oncologia i radioterĂ pia
pneumologia
Varietat histològica de l’adenocarcinoma pulmonar.

adenocarcinoma ampul·lar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
histologia
oncologia i radioterĂ pia
Carcinoma ampul·lar.

adenocarcinoma anal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
citologia
gastroenterologia
oncologia i radioterĂ pia
Adenocarcinoma mucinós de la regió anal associat sovint amb la presència de trajectes fistulosos. Hom ha observat ocasionalment l’existència de pigment melànic abundós en el citoplasma de les cèl·lules tumorals.

adenocarcinoma apendicular m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
oncologia i radioterĂ pia
Adenocarcinoma primitiu de l’apèndix vermicular, que es presenta clínicament amb símptomes semblants als de l’apendicitis. També pot tractar-se de l’extensió secundària a la base de l’apèndix d’un adenocarcinoma del cec, o bé d’un cistoadenocarcinoma mucinós o d’un tumor carcinoide de l’apèndix.

adenocarcinoma cervical m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
obstetrĂ­cia i ginecologia
oncologia i radioterĂ pia
Adenocarcinoma del coll uterí, secretor de mucina, que es presenta segons diverses modalitats anatomopatològiques: ben diferenciat, papil·lar, amb cossos psammomatosos o amb aparença endometrioide. La varietat in situ o microinvasora es desenvolupa a partir de canvis displàstics (neoplàsia glandular intraepitelial cervical). Hom n’ha descrit les següents variants morfològiques: adenoma maligne, adenocarcinoma vil·loglandular o papil·lar, carcinoma mixt adenoscatós, carcinoma de cèl·lules vítries (an glassy cell carcinoma), carcinoma quístic adenoide, carcinoma de cèl·lules clares, adenocarcinoma mesonèfric i adenocarcinoma de tipus entèric.

adenocarcinoma colorectal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
neurologia
oncologia i radioterĂ pia
Adenocarcinoma ben diferenciat o moderadament diferenciat del còlon o del recte, secretor de quantitats variables de mucina i localitzat preferentment en l’àrea rectosigmoïdal. Hom en distingeix dues varietats macroscòpiques de creixement: polipoide, més freqüent en el còlon dret, i anular o o estenosant, de predomini en el còlon esquerre. S’han proposat diverses classificacions d’estadificació del tumor, la més acceptada de les quals és la de Dukes, modificada per Astler i Coller. Les metàstasis s’efectuen principalment en els ganglis limfàtics regionals i en el fetge. Altres localitzacions metastàtiques relativament freqüents són el peritoneu, el fetge, el pulmó i els ovaris. Hom n’ha identificat diverses condicions genètiques que predisposen l’aparició del tumor: poliposi còlica familiar, càncer colorectal hereditari no lligat a la poliposi (síndrome de Lynch), síndrome de Torre-Muir i càncer colorectal familiar. Altres factors predisposants són la malaltia inflamatòria intestinal i la irradiació pelviana.