Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureamilasèmia (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuredepuració d’amilasèmia-creatinina (DEM)
 gastroenterologia
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurediastasèmia (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurehiperamilasèmia (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurehiperfosfatasèmia (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuremacroamilasèmia (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 hematologia i hemoteràpia
 immunologia
 semiologia
Cerca asèmia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amilasèmia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
hematologia i hemoteràpia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Presència d’amilasa pancreàtica a la sang.

depuració d’amilasèmia-creatinina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
hematologia i hemoteràpia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Valor expressat en tants per cent que resulta de la multiplicació de la relació entre la creatinina sèrica i la creatinina urinària. En condicions normals és del 3,1 %, mentre que en la pancreatitis aguda és del 9,8 %. Aquest mètode ha estat considerat específic per a aquesta malaltia en eliminar els factors d’insuficiència renal com a causa d’hiperamilasèmia (alteració de la reabsorció tubular de l’amilasa). No obstant això, s’ha observat també una elevació de la depuració amilasèmia-creatinina en la cetoacidosi diabètica, en grans cremats, en l’úlcera duodenal perforada i en el postoperatori immediat de persones que han sofert circulació extracorpòrea per cirurgia cardíaca.

diastasèmia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Dissociació dels elements de la sang.

hiperamilasèmia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Augment de la concentració d’amilasa pancreàtica en la sang. Es produeix especialment en la pancreatitis aguda, per bé que no n’és un signe patognomònic, car també pot ocórrer en altres afeccions: úlcera pèptica perforada, obstrucció intestinal, torsió ovàrica, etc. Contràriament, pot haver-hi una pancreatitis aguda amb amilasèmia normal, especialment en la forma greu de necrosi pancreàtica.

hiperfosfatasèmia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Elevació dels nivells de fosfatasa alcalina a la sang.

macroamilasèmia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
hematologia i hemoteràpia
immunologia
semiologia
Presència de macroamilasa a la sang.