Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureassegurar1 (DJC)
 dret pĂşblic
veureassegurar (DPF)
 transport ferroviari
veureassegurar2 (DJC)
 dret
veureassegurar-se (DJC)
 dret
veurereassegurar (DJC)
 dret
Cerca assegurar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

assegurar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Certificar.
Ex.: Els testimonis han assegurat que la versió de l’acusat era falsa.
Sin. pref.: certificar v. tr.
es asegurar

assegurar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
1. Fer ferma al vagó una mercaderia o contenidor perquè no pugui caure a la via.
fr assujettir
2. Contractar mitjançant el pagament previ d’una quota petita, el dret a una indemnització si es produeix un dany concret.
fr assurer
es asegurar

assegurar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Garantir {un bé o una persona} contra determinats riscos mitjançant el pagament d’una prima.
Ex.: Han assegurat el local contra robatoris.
es asegurar

assegurar-se v. intr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fer-se garantir.
Ex.: S’han assegurat contra els possibles riscos derivats de la seva feina.
es asegurar

reassegurar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Una companyia asseguradora, prendre totalment o parcialment a càrrec seu {un risc cobert per una altra asseguradora}, sense alterar l’assegurança inicial convinguda entre aquesta i la persona assegurada.
Ex.: El Consorci de Compensació d’Assegurances i la patronal del sector pacten reassegurar el risc de pèrdua de beneficis per actes terroristes.
es reasegurar