Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veureassemblea (DJC)
 dret
veureassemblea (NOV)
 enginyeria
veureAssemblea de Parlamentaris (DJC)
 història del dret
veureassemblea general (DJC)
 dret civil
veureassemblea legislativa (DJC)
 dret constitucional
veureassembleari | assembleĂ ria1 (DJC)
 dret
veureassembleari | assembleĂ ria2 (DJC)
 dret
veureassemblearisme (DJC)
 dret
Cerca assemblea a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

assemblea f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Aplec de persones congregades per a deliberar, legislar i prendre acords.
Ex.: Assemblea de socis.
es asamblea

assemblea f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 60 de la tercera sèrie.
fr assemblée m.

Assemblea de Parlamentaris n. pr. f.
Diccionari jurĂ­dic
història del dret
Organisme extraoficial format per quaranta-set diputats i setze senadors escollits pel Principat de Catalunya en les eleccions espanyoles del 15 de juny de 1977, al qual s’afegiren més tard quatre senadors designats pel rei.
V. t.: Assemblees de Parlamentaris n. pr. f. pl.
es Asamblea de Parlamentarios

assemblea general c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
Òrgan sobirà que dirigeix i coordina l’activitat d’una associació.
es asamblea general de asociados

assemblea legislativa c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret constitucional
Òrgan col·legiat titular d’una cambra legislativa format per un cert nombre de membres que, com a norma general, són escollits per elecció directa dels ciutadans i per un temps determinat.
V. t.: bicameralisme m., poder legislatiu c. nom. m.
es asamblea legislativa

assembleari | assembleĂ ria1 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Relatiu o pertanyent a una assemblea.
Ex.: El règim de l’empresa es fixa en l’acord assembleari.
es asambleario | asamblearia

assembleari | assembleĂ ria2 adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Basat en assemblees.
Ex.: Segons els estatuts, el règim de l’empresa és assembleari.
es asambleario | asamblearia

assemblearisme m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Sistema d’organització en què l’assemblea té el poder decisori.
es asamblearismo