Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 11 (101 registres)
veureadenoma mamosomatotròpic (DEM)
 anatomia patològica
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 citologia
 endocrinologia i nutriciĂł
veureasteatòtic -a (DEM)
 dermatologia
 semiologia
veurebalanitis pseudoepiteliomatosa queratòtica i micàcia (DEM)
 oncologia i radioterĂ pia
 urologia
veurebromatotoxisme (DCA)
 medicina
veurecarcinoma basocel·lular queratòtic (DEM)
 dermatologia
 oncologia i radioterĂ pia
veurecataracta sindermatòtica (DEM)
 dermatologia
 oftalmologia
veurecatotropia (DEM)
 oftalmologia
veurecèl·lula somatotròpica (DEM)
 citologia
 endocrinologia i nutriciĂł
 neurologia
veurecimatòtric -a (DEM)
 anatomia
 dermatologia
veureclimatoterĂ pia (DEM)
 fisioterĂ pia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
Cerca atot a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

adenoma mamosomatotròpic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
bioquĂ­mica i biologia molecular
citologia
endocrinologia i nutriciĂł
Adenoma productor d’hormona de creixement i de prolactina, caracteritzat per la presència de cèl·lules monomorfes, intensament acidòfiles, que contenen grànuls secretors de somatotropina i de prolactina alhora. Produeix acromegàlia associada amb hiperprolactinèmia moderada.
en mammosomatotroph adenoma

asteatòtic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
semiologia
Relatiu o pertanyent a l’asteatosi.
Sin. compl.: sebostĂ tic -a

balanitis pseudoepiteliomatosa queratòtica i micàcia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioterĂ pia
urologia
Forma rara de balanitis caracteritzada per excrescències verrucoses, fissures i descamació del gland, que es presenta principalment en individus de més de 50 anys i circumcidats durant la vida adulta. Histològicament pot confondre’s amb un carcinoma escatós. És possible que pertanyi a la categoria dels carcinomes verrucosos.

bromatotoxisme m.
Diccionari de les ciències ambientals
medicina
IntoxicaciĂł alimentĂ ria.
Sin. pref.: intoxicaciĂł alimentĂ ria f.
en bromatoxism subst.
es bromatoxismo m.
fr intoxication alimentaire f.

carcinoma basocel·lular queratòtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
oncologia i radioterĂ pia
Carcinoma basocel·lular que presenta elements clínics i histològics de queratosi.

cataracta sindermatòtica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
oftalmologia
Cataracta que es veu en les genodermatosis i correntment va acompanyada d’una afecció de la pell; això s’explica per l’origen ectodèrmic del cristal·lí.

catotropia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Desviació de l’eix visual de tots dos ulls per sota de l’objecte mirat.
Sin. compl.: catofòria

cèl·lula somatotròpica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
endocrinologia i nutriciĂł
neurologia
Cèl·lula acidòfila de l’adenohipòfisi que segrega l’hormona del creixement.

cimatòtric -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
dermatologia
Dit del cabell ondulat o més o menys arrissat, propi, en general, de les races del grup leucoderm.

climatoterĂ pia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fisioterĂ pia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Tractament terapèutic fonamentat en la creença dels efectes curatius del clima de certs indrets. Amb el progrés de la farmacologia ha perdut molta importància, però resten encara dues institucions que hi són basades: els balnearis i els sanatoris.