Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (37 registres)
veureaparell auditiu (FEM)
 fonaments de l’educaciĂł musical
veureatrèsia del conducte auditiu extern (DEM)
 embriologia
 genètica
 otorinolaringologia
veureauditiu | auditiva (FEM)
 fonaments de l’educaciĂł musical
veureauditiu -iva (DEM)
 otorinolaringologia
veureauditiu -iva (DEM)
 otorinolaringologia
veurecartĂ­lag del conducte auditiu (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 otorinolaringologia
veurecentre auditiu (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureconducte auditiu extern (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 otorinolaringologia
veureconducte auditiu intern (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
 otorinolaringologia
veurecòrtex auditiu (LDLHL)
 didĂ ctica de la llengua
Cerca auditiu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aparell auditiu m.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en auditory apparatus subst.
es aparato auditivo m.

atrèsia del conducte auditiu extern f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
genètica
otorinolaringologia
Malformació major de l’orella externa en què el conducte auditiu extern no es desenvolupa o bé queda completament tancat.

auditiu | auditiva adj.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en auditory adj.
es auditivo | auditiva adj.

auditiu -iva adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
Que té el poder d’oir.

auditiu -iva adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
otorinolaringologia
Relatiu al sentit de l’oïda o a l’òrgan de l’audició.

cartĂ­lag del conducte auditiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Cartílag que forma l’estructura del terç més lateral del conducte auditiu extern.

centre auditiu m.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Centre de Wernicke.
Sin. pref.: centre de Wernicke m.

conducte auditiu extern m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Formació més o menys detallada de l’orella externa que continua el pavelló de l’orella cap endins i una mica cap endavant, i que acaba en la membrana del timpà, la qual el separa de l’orella mitjana. És constituït per una porció fibrocartilaginosa i un revestiment cutani.
Sin. compl.: antre auricular, meat acĂşstic extern, meat auditiu extern

conducte auditiu intern m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
Conducte del laberint ossi de l’orella interna, destinat a conduir els diferents filets nerviosos nascuts en els diversos elements de l’orella interna membranosa. Penetra com un tascó entre la còclea que és a dintre i el vestíbul que és a fora. Nascut en la part posterosuperior del penyal, el seu extrem profund està dividit en dues porcions, superior i inferior, per la cresta falciforme. La porció superior està dividida, al seu torn, en dos orificis per una aresta vertical; l’orifici anterior és la fosseta facial mentre que l’orifici posterior és la fosseta vestibular superior. La porció inferior del fons del conducte auditiu intern és ocupada, en gran part, per la fosseta coclear, la qual és perforada per nombrosos orificis disposats de forma espiral, conjunt anomenat làmina cribrosa espiroide de la còclea. Aquesta estructura espiroide es prolonga cap a la paret externa del conducte auditiu intern i cap a una altra fosseta amb orificis, la fosseta vestibular inferior. Encara, una mica per darrere dels fons del conducte auditiu intern, hi ha el forat singular de Margagni.
Sin. compl.: meat acĂşstic intern, meat acĂşstic intern ossi, meat auditiu intern

còrtex auditiu m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didĂ ctica de la llengua
Ă€rea auditiva.
Sin. pref.: Ă rea auditiva f.