Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureauditoria (COFI)
 comptabilitat
veureauditoria1 (DJC)
 dret mercantil
veureauditoria2 (DJC)
 dret
veureauditoria3 (DJC)
 dret
veureauditoria ambiental (DCA)
 dret
veureauditoria ambiental (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureauditoria de comptes (DJC)
 dret mercantil
veureauditoria de residus i emissions (DCA)
 residus
veureauditoria de seguretat (DCA)
 processos
veureauditoria ecològica (DCA)
 dret
Cerca auditori a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

auditoria f.
Comptabilitat financera
comptabilitat
en audit subst.
es auditoría f.

auditoria1 f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Examen de la situació econòmica d’una societat.
es auditoría

auditoria2 f.
Diccionari jurídic
dret
Càrrec d’auditor o auditora.
V. t.: auditoria1 f.
es auditoría

auditoria3 f.
Diccionari jurídic
dret
Despatx de l’auditor o auditora.
V. t.: auditoria1 f.
es auditoría

auditoria ambiental f.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
D’acord amb la legislació europea, instrument de gestió que comprèn una avaluació sistemàtica, documentada, periòdica i objectiva de l’eficàcia de l’organització, el sistema de gestió i els procediments destinats a la protecció del medi ambient, i que té per objectius controlar les pràctiques que puguin afectar el medi i avaluar-ne l’adequació a les polítiques mediambientals de l’empresa.
Sin. compl.: auditoria ecològica f., ecoauditoria f.
en eco-audit subst., eco-auditing subst., environmental audit subst.
es auditoría ambiental f., auditoría ecológica f., ecoauditoría f.
fr audit environnementale m.

auditoria ambiental c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Informe en què s’examina de forma sistemàtica l’estat ambiental. L’objectiu és obtenir una visió general d’una situació complexa i avaluar els efectes de les polítiques i dels programes ambientals per poder millorar la gestió ambiental.
Les auditories ambientals es van començar a realitzar en la dècada de 1980 per les agències públiques i les empreses privades per millorar la seva eficàcia i per eludir responsabilitats.
Amb una auditoria ambiental es pretén: 1) assegurar el compliment de la normativa legal, 2) avaluar els riscos ambientals, 3) facilitar la gestió, 4) identificar els possibles estalvis de costos, 5) identificar les oportunitats de reducció de residus, 6) demostrar l’activitat realitzada i 7) millorar la imatge pública. La persona que realitza l’auditoria ha d’establir els àmbits i objectius, informar sobre els elements clau, realitzar recomanacions justificades i establir la prioritat relativa.
V. t.: estat ambiental c. nom. m.
en environmental audit
es auditoría ambiental
fr audit environnemental
gl auditoría ambiental

auditoria de comptes c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: auditoria1 f.

auditoria de residus i emissions f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Auditoria d’una instal·lació industrial que té per objectiu identificar la totalitat de fluxos de residus i les emissions de sòlids, líquids o gasosos que genera, les fonts i les causes que els provoquen, i el cost de dur-ne la gestió.
en waste audit subst.
es auditoría de residuos y emisiones f.
fr contrôle de la gestion des déchets m.

auditoria de seguretat f.
Diccionari de les ciències ambientals
processos
Examen sistemàtic d’una part o de tot un procés industrial per a avaluar les mesures i els dispositius de seguretat aplicats i mostrar-ne les eventuals mancances.
en safety audit subst.
es auditoría de seguridad f.
fr audit de sécurité m.

auditoria ecològica f.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
Auditoria ambiental.
Sin. pref.: auditoria ambiental f.
en eco-audit subst.
es auditoría ecológica f.
fr audit environnementale m.