Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 41 (404 registres)
veureĂ cid lĂ uric (DEM)
 miscel·lĂ nia
 quĂ­mica
veureàcid taurocòlic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 farmacologia
 gastroenterologia
 quĂ­mica
veureàcid taurocòlic (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veurealeteig auricular (DEM)
 cardiologia
 neurologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureamaurosi (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 malalties i sĂ­ndromes
 oftalmologia
veureamaurosi congènita (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 genètica
 malalties i sĂ­ndromes
 oftalmologia
veureamaurosi congènita de Leber (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 genètica
 malalties i sĂ­ndromes
 oftalmologia
veureamaurosi fugaç (DEM)
 angiologia
 oftalmologia
 semiologia
veureamaurosi tòxica (DEM)
 neurologia
 oftalmologia
 semiologia
 toxicologia
veureamauròtic -a (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 oftalmologia
 semiologia
Cerca aur a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Ă cid lĂ uric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
miscel·lània
quĂ­mica
Àcid dodecanoic, de fórmula CH3(CH2)10COOH; és un àcid gras contingut com a glicèrid en la llet, en l’esperma de balena, en diversos olis vegetals com el de coco i el de palma, i en les llavors del llorer.
Sin. compl.: Ă cid dodecanoic

àcid taurocòlic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
farmacologia
gastroenterologia
quĂ­mica
Compost constituït per una molècula de taurina i una d’àcid còlic, de fórmula C26H45NO7S, que ocorre en la bilis en forma de sal sòdica. És d’una gran importància en la digestió i absorció de greixos, i presenta propietats emulsionants tant en forma àcida com salina. És emprat en medicina com a colerètic.
Sin. compl.: Ă cid colaic, coliltaurina

àcid taurocòlic m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
en taurocholic acid subst.
es ácido taurocólico m.

aleteig auricular m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
neurologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Aparició en l’aurícula cardíaca de centres formadors d’impulsos que proporcionen uns 300 estímuls per minut; el nòdul auriculoventricular no pot conduir els impulsos amb la mateixa rapidesa, i la meitat o la quarta part resten blocats en aquesta zona. El diagnòstic és fet per electrocardiograma.

amaurosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
malalties i sĂ­ndromes
oftalmologia
Disminució greu o pèrdua total de la visió, deguda a una causa orgànica.
Sin. compl.: gota serena
de Amaurose
en amaurosis
es amaurosis
fr amaurose
it amaurosi
la gutta serena

amaurosi congènita f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
genètica
malalties i sĂ­ndromes
oftalmologia
Amaurosi que és present des de la naixença.

amaurosi congènita de Leber f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
genètica
malalties i sĂ­ndromes
oftalmologia
Forma d’amaurosi congènita deguda a afectació de la retina i el nervi òptic que es transmet hereditàriament de forma autosòmica recessiva.
Sin. compl.: heredoretinopatia congènita

amaurosi fugaç f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
oftalmologia
semiologia
Pèrdua transitòria de visió, total o parcial; pot ésser unilateral (el més freqüent) o bilateral; pot ésser causada per embòlia de les arterioles retinals, insuficiència vascular cerebral (carotídia o vertebrobasilar), migranya, hipertensió intracranial o crisis de glaucoma d’angle estret.

amaurosi tòxica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
oftalmologia
semiologia
toxicologia
Amaurosi que és deguda a la combinació alcohol/tabac amb dèficit de complex vitamínic B; afecta el nervi òptic, en general per darrere del disc (retrobulbar).

amauròtic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
oftalmologia
semiologia
Relatiu o pertanyent a l’amaurosi.