Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureautèntic1 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureautèntic2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureautenticació (DJC)
 dret públic
veureautenticació (LBICA)
 internet
veureautenticar1 (DJC)
 dret públic
veureautenticar (LBICA)
 internet
veureautenticar2 (DJC)
 dret públic
veureautenticar3 (DJC)
 dret civil
veureautenticar4 (DJC)
 dret
Cerca autèntic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

autèntic1 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document atorgat per la personalitat que hi és expressada i en la data consignada.
es auténtica

autèntic2 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Còpia autèntica d’un document original.
es auténtica

autenticació f.
Diccionari jurídic
dret públic
Acció i efecte d’autenticar.
Ex.: Els votants han d’utilitzar els sistemes d’identificació i d’autenticació establerts per la Junta Electoral.
Sin. compl.: autentificació f.
es autenticación, autentificación

autenticació f.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en authentication subst.

autenticar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Donar autenticitat o autoritat {a una cosa}, amb proves, amb atestacions o amb formalitats requerides per la llei.
Ex.: Per poder arrendar l’habitatge, cal que n’autentiqueu les condicions sanitàries i tècniques mitjançant la cèdula d’habitabilitat.
Sin. compl.: autentificar1 v. tr.
es autenticar, autentificar

autenticar v. tr.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en to authenticate v.

autenticar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Provar l’autenticitat {d’un document o d’una signatura} o fer-ne fe.
Ex.: La seva signatura autentica el testament.
Sin. compl.: autentificar2 v. tr.
es autenticar, autentificar

autenticar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret civil
Una persona legalment autoritzada, legalitzar {un acte jurídic} per tal que tingui efectes jurídics plens.
Ex.: La traducció jurada no tindrà cap valor si la signatura del traductor no és autenticada per un notari.
Sin. compl.: autentificar3 v. tr.
es autenticar, autentificar

autenticar4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Una persona legalment autoritzada, acreditar que {un fet o una situació} són verídics.
Sin. compl.: autentificar4 v. tr.
es autenticar