Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (97 registres)
veureactinobacil (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 veterinĂ ria
veureactinobacil·losi (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 malalties i sĂ­ndromes
 microbiologia i patologia infecciosa
veureactinobacil·losi (DRAMAD)
 ramaderia
veureangiomatosi bacil·lar (DEM)
 anatomia patològica
 angiologia
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureanticolibacil·lar (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurebacil (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurebacil (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurebacil (DCA)
 biologia
veurebacil antrĂ cic (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
veurebacil botulĂ­nic (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 toxicologia
Cerca bacil a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

actinobacil m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
veterinĂ ria
Gènere de bacteris (Actinobacillus sp), de la família de les pasteurel·làcies, format per individus gramnegatius, immòbils, no esporulats, anaerobis facultatius que prenen forma de bacil i de coc. Solament són patògens per als animals. Algunes espècies han estat incloses dins el gènere pseudomònada: A. mallei (Pseudomonas mallei), A. pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), A. whitmori (Pseudomonas pseudomallei). Algunes espècies incloses abans en aquest gènere han estat reclassificades en els gèneres Streptobacillus, Pasteurella, Haemophilus, etc.

actinobacil·losi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
malalties i sĂ­ndromes
microbiologia i patologia infecciosa
Malaltia infecciosa produïda per Actinobacillus lignieresii que s’observa especialment en el bestiar boví i en l’oví, i ocasionalment en l’espècie humana. Ataca preferentment la pell del coll, tot formant-hi tumors.

actinobacil·losi f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Malaltia bacteriana que afecta el bestiar boví i oví, produïda per Actinobacillus lignieresi i caracteritzada, entre d’altres símptomes, per la inflamació i l’enduriment de la llengua.
es actinobacilosis f.

angiomatosi bacil·lar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
angiologia
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
Angiomatosi cutània deguda a infeccions per microorganismes del gènere Bartonella (B. quintana, B. hense). Les lesions cutànies tenen l’aspecte de pàpules o nodes vermellosos, caracteritzats microscòpicament per lòbuls de capil·lars amb cèl·lules endotelials epitelioides o histiocitoides. Poden afectar-se les parts toves (a vegades en absència de malaltia cutània), els ganglis limfàtics i els òrgans interns. Pot associar-se amb la malaltia de Kaposi. L’afectació ganglionar ocorre gairebé exclusivament en malalts immunodeprimits, sobretot en sidosos.

anticolibacil·lar adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Que és eficaç contra el colibacil.

bacil m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Bacteri de forma recta i cilĂ­ndrica, de bastĂł.
de Bazillus, Stäbchen
en bacillus
es bacilo
fr bacille
it bacillo

bacil m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Gènere de bacteris (Bacillus sp) de la família de les bacil·làcies, que inclou bacteris esporulats, grampositius, aerobis o microaerofílics, generalment mòbils (flagels perítrics). És un grup molt divers que comprèn actualment quaranta-vuit espècies. Es troben principalment en el sòl. Poques espècies són patògenes per als animals; algunes espècies produeixen antibiòtics. L’espècie tipus és B. subtilis. Molts microorganismes denominats històricament Bacillus es classifiquen ara en altres gèneres.
de Bazillus, Stäbchen
en bacillus
es bacilo
fr bacille
it bacillo

bacil m.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Bacteri de forma cilĂ­ndrica i recta, com un bastĂł.
en bacillus subst.
es bacilo m.
fr bacille m.

bacil antrĂ cic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
Bacillus anthracis, agent causal del carboncle.
Sin. compl.: bacil de Davaine, bacil del carboncle

bacil botulĂ­nic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
toxicologia
Germen (Clostridium botulinum) present en embotits i conserves en mal estat, que produeix la toxina botulĂ­nica i el botulisme.
Sin. compl.: bacil d’Ermengen