Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (2 registres)
veureelement beneficiós (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureús beneficiós (DCA)
 ecologia
Cerca beneficiós a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

element beneficiós c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Element que és útil. En nutrició de plantes, un element que, sense ser essencial per al creixement i desenvolupament d’una planta determinada, hi produeix efectes positius, ja sia perquè en fa augmentar la resistència a factors d’estrès biòtic (plagues); o perquè en millora la tolerància a factors d’estrès abiòtic (nutrients, sequera, salinitat, temperatura); entre altres aspectes. P. e., el sodi per les plantes halòfiles; el molibdè per la fixació del nitrogen atmosfèric per part de les lleguminoses; o el titani per al cultiu del pebrot, entre d’altres. Per a aquestes plantes poden considerar-se elements essencials.
V. t.: element essencial c. nom. m.
en beneficial element
es elemento beneficioso
fr élement bénéfique
gl elemento beneficioso

ús beneficiós m.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
En el camp de la gestió ambiental, ús del medi, o de qualsevol dels seus elements, que produeix un benefici, un benestar, una seguretat o una salut públics, i que requereix la protecció vers les descàrregues, emissions i deposicions contaminants. Els usos beneficiosos inclouen: l’abastament d’aigües potables per a l’ús domèstic, l’abastament d’aigua per a l’agricultura i la indústria, els espais naturals, els espais i activitats de lleure, etc.
en beneficial use subst.
es uso beneficioso m.
fr usage profitable m.