Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veuredeclaració de càrrega contaminant abocada (DCA)
 residus
veuredeclaració de càrrega contaminant abocada assimilable a la domèstica (DCA)
 residus
veuredeclaració de càrrega contaminant abocada ordinària (DCA)
 residus
veuredeclaració de càrrega contaminant abocada simplificada (DCA)
 residus
veuredesbocat | desbocada (DRAMAD)
 ramaderia
veuredesboscat | desbocada (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Cerca bocada a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

declaració de càrrega contaminant abocada f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
A l’Estat espanyol, declaració que han de presentar tots els usuaris industrials d’aigua, subjectes passius de l’increment de la tarifa de sanejament o del cànon de sanejament, davant l’Administració referent al volum i a la qualitat de l’abocament d’aigües residuals que produeixen, i que ha de contenir les dades necessàries per a determinar-ne el tribut. Al Principat de Catalunya hi ha tres tipus de declaració de càrrega contaminant abocada: declaració de càrrega contaminant abocada assimilable a la domèstica, declaració de càrrega contaminant abocada ordinària i declaració de càrrega contaminant abocada simplificada.
es declaración de carga contaminante vertida f.

declaració de càrrega contaminant abocada assimilable a la domèstica f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Declaració de càrrega contaminant que fa un establiment quan la seva activitat productiva genera aigües residuals de característiques similars a les aigües residuals domèstiques.
es declaración de carga contaminante asimilable a la doméstica f.

declaració de càrrega contaminant abocada ordinària f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Declaració de càrrega contaminant abocada per a aquells usuaris que presentin irregularitats rellevants en els seus abocaments d’aigües residuals, com ara puntes de contaminació, discontinuïtats en els períodes en què s’aboca, entre d’altres.
es declaración de carga contaminante vertida ordinaria f.

declaració de càrrega contaminant abocada simplificada f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Declaració de càrrega contaminant abocada per a aquells usuaris que ni aboquen aigües residuals assimilables a les domèstiques ni presenten un abocament irregular.
es declaración de carga contaminante vertida simplificada f.

desbocat | desbocada adj.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Dit d’un equí que no obeeix el fre.
es desbocado | desbocada adj.

desboscat | desbocada adj.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
fr découvert adj.