Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 30 (294 registres)
veureAbbott, Edville Gerhardt (DEM)
 epònims
veureAbbott, William Osler (DEM)
 epònims
veureAbbott-Rawson (DEM)
 epònims
veureabscés de botó de camisa (DEM)
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureĂ cid botulĂ­nic (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 microbiologia i patologia infecciosa
 toxicologia
veureambotoxoide (DEM)
 immunologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureanell de Cabot (DEM)
 citologia
 hematologia i hemoterĂ pia
veureantitoxina botulĂ­nica (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 immunologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureantitrombòtic (DEM)
 angiologia
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 farmacologia
 hematologia i hemoterĂ pia
veureantitrombòtic -a (DEM)
 angiologia
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
Cerca bot a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Abbott, Edville Gerhardt n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Ortopedista nord-americĂ , 1870-1938.
V.: mètode d’Abbott m.

Abbott, William Osler n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge nord-americĂ , 1902-1943.
V.: tub d’Abbot-Rawson m.

Abbott-Rawson n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu tub d’Abbot-Rawson.

abscés de botó de camisa m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
Abscés doble, format per un de superficial que comunica per un pas estret amb un altre de profund. L’exemple paradigmàtic és el panadís subcutani exterioritzat, a través d’un petit trau, en un panadís flictenular.
Sin. compl.: botĂł de camisa

Ă cid botulĂ­nic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
microbiologia i patologia infecciosa
toxicologia
Nom donat erròniament a una mescla de toxina botulínica i d’altres substàncies, que hom pot trobar en embotits en mal estat.

ambotoxoide m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
microbiologia i patologia infecciosa
Toxoide preparat de diversos tipus d’estafilococ i d’un antigen bacterià.

anell de Cabot m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
hematologia i hemoterĂ pia
Cadascuna de les inclusions intraeritrocítiques filiformes, disposades en forma d’anell o de vuit invertit, que probablement són restes de filaments del fus acromàtic de la mitosi. La seva observació demostra un trastorn important de l’eritropoesi.
Sin. compl.: cos anular, cos de Cabot

antitoxina botulĂ­nica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
immunologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Suspensió d’anticossos obtinguts del sèrum d’un cavall immunitzat amb toxina del Clostridium botulinum, i que s’utilitza com a immunoteràpia passiva. Pot ésser monovalent, bivalent, etc., segons els tipus A, B o E utilitzats en la immunització.

antitrombòtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
bioquĂ­mica i biologia molecular
farmacologia
hematologia i hemoterĂ pia
Agent que té aquesta acció.

antitrombòtic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
Que prevé o interfereix la formació del trombe.